Mehiläinen, Vita Laboratoriot ja Biotekniikan instituutti tutkivat koronaviruksen varianttien osalta ensimmäisen toimintaviikon aikana 67 näytettä.

– Tutkimistamme näytteistä todettiin kahdeksan koronaviruksen brittivarianttia, Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja, dosentti Kristina Hotakainen kertoo tiedotteessa.

Tavoitteenamme on saada koko maan kattava tilannekuva varianttien yleisyydestä testattujen joukossa.

Niin kutsutun brittivariantin lisäksi kahdeksassa tapauksessa viruksen perimässä oli nähtävissä myös muita muunnoksia.

– Sekvensointimenetelmän etuna on, että sen avulla pystytään havaitsemaan pienetkin muutokset viruksen perimässä ja seuraamaan, mikäli jokin näistä yleistyy. Brittivariantin lisäksi aineistossa todettiin muita yksittäisiä muunnoksia, mikä ei ole yllättävää viruksen jatkuvasti muuttuessa. Lähestymistapamme mahdollistaa sekvensoitavan alueen muuttamisen, mikäli tulevaisuudessa ilmenee uusia perimän muutoksia, joiden tunnistaminen olisi epidemian kannalta merkittävää, tutkimusjohtaja Petri Auvinen Biotekniikan instituutista kertoo.

Varianttilöydökset löytyivät satunnaisista näytteistä ympäri Suomen. Varianttianalyysia ei kohdennettu erityisesti matkailijoihin tai epäilyttäviin tartuntaryppäisiin.

– Tavoitteenamme on saada sekvensoinnin avulla koko maan kattava tilannekuva varianttien yleisyydestä testattujen joukossa. Tämän tuloksen osalta on pääteltävissä varianttia esiintyvän eri puolilla Suomea ja myös sellaisilla henkilöillä, joilla ei ole yhteyttä ulkomaan matkailuun tai tunnettuihin tartuntaketjuihin, Hotakainen sanoo.

– Suunnatulla sekvensoinnilla, joka keskittyy viruksen perimän tärkeimpiin muutoskohtiin, saadaan luotettava tieto virusvarianteista. Tällöin kriittisimpien eli leviämisherkimpien tartuntaketjujen jäljittämiseen päästään mahdollisimman nopeasti, Vita Laboratorioiden toimitusjohtaja, ylilääkäri Jukka Hurme toteaa.

Mehiläisen uudessa koronanäytteiden toimintamallissa kaikille positiivisen koronatuloksen saaneille on mahdollista tehdä suoraan jatkotutkimus virusmuunnosten varalta. Palvelu on tuotu ensisijaisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien käyttöön, jotta ne saavat halutessaan nopeasti uusien virusvarianttien tartuntaketjut selville ja katkaistua.

Löydökset on ilmoitettu tutkituille henkilöille, kuntien tartuntatautiviranomaisille ja THL:n tartuntatautirekisteriin.