Mehiläinen seuraa tarkasti lääkärikäyntien yhteydessä tehtävien diagnoosien kokonaismäärien kehitystä. Kun verrataan ajalla maaliskuu 2020–marraskuu 2021 tehtyjä diagnooseja aikaisempien vuosien pohjalta tehtyyn vaihtoehtoiseen skenaariomalliin voidaan huomata, että koronapandemia on todennäköisesti aiheuttanut hoitovelkaa epätasaisesti eri sairausryhmiin.

”Vaihtoehtoiseen malliin verrattuna toteutuneet diagnoosit nostavat esiin huolestuttavia trendejä. Syöpädiagnooseihin liittyviä käyntejä toteutui Mehiläisessä noin 15 prosenttia vähemmän, kuin mitä mallinnuksen perusteella odotettiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että syöpiä on mitä luultavimmin jäänyt diagnosoimatta, Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo sanoo tiedotteessa.

Hoitovelan purkamisessa on tärkeää huomioida eri sairausryhmien erityispiirteet

Hoitovelan purkamisessa on arvokasta huomioida eri sairausryhmissä muodostunut hoidon tarve esimerkiksi lisäämällä matalan kynnyksen palveluja ahdistuneisuuden hoitoon.

Digitaaliset työkalut tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden, ja toisaalta moni hyötyy etä- ja lähikäyntien yksilöllisestä yhdistämisestä.

”Masennuksessa käyntejä oli yhtä paljon, kuin mallinnus antoi odottaa, mutta ahdistuksen vuoksi käyntejä oli kymmenen prosenttia enemmän. Tämä kertoo puolestaan siitä, että vaikka mielenterveyden haasteet ovat olleet kasvu-uralla jo ennen koronapandemiaa, on tilanne entisestään vaikeutunut erityisesti ahdistuneisuuden osalta. Matalan kynnyksen mielenterveyden palveluille on selkeästi nähtävä suuri tarve”, Lahdensuo sanoo.

Vaihtoehtoinen skenaariomalli perustuu kaikkiin Mehiläisen käyntidiagnooseihin välillä 2016 maaliskuu20–20 helmikuu, yhteensä noin 9 miljoonaa käyntiä.

Lue seuraavaksi: