Mehiläinen on solminut Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen, Turun sekä Oulun yliopistojen kanssa puitesopimukset tutkimus- ja opetusyhteistyöstä.

Yhteistyösopimusten tavoitteena on tuottaa yliopistojen kanssa tutkittua tietoa yksityissektorin toiminnasta lääketieteen ja hoitoalan tieteiden parissa.

Tutkimus- ja koulutusyhteistyöstä sovitaan Mehiläisen mukaan ohjausryhmissä tapauskohtaisesti. Mehiläinen tarjoaa aineistot ja yliopistot ohjaajaresurssit.

"Haluamme osaltamme kehittää ja täydentää tulevien terveydenhuoltoalan ammattilaisten osaamista tarjoamalla heille kattavia ja laadukkaita koulutusmahdollisuuksia”, sanoo Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo tiedotteessa.

Turun yliopiston dekaani Pekka Hännisen mukaan yhteistyö tarjoaa yliopistolle näköaloja yksityisen terveydenhuollon toimintaan.

”Ja uusia mahdollisuuksia tutkimuksen saralla muun muassa rekisteritutkimuksessa, jossa yksityissektorin potilasaineistot ovat sekä mittavia että myös erilaisia ikä- ja terveysrakenteeltaan julkisen terveydenhuollon aineistoihin verrattaessa”, hän sanoo tiedotteessa.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkosen mukaan koulutusyhteistyö Mehiläisen ja yliopistojen välillä on ollut toimivaa jo entuudestaan muun muassa työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksessa. Uusi yhteistyösopimus mahdollistaa koulutus- ja tutkimusyhteistyön laajentamisen.

”Mehiläisen laajat tietoaineistot tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi lääketieteen sekä muiden sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoiden syventävien opintojen tai tieteellisen tutkimustyön tekemiselle yliopiston ohjauksessa. Laajoihin avoterveydenhuollon tietovarantoihin pohjautuva tutkimusyhteistyö täydentää erinomaisella tavalla yliopistosairaaloiden tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia”, Renkonen sanoo tiedotteessa.

Aihetta niin ikään tiedotteessa kommentoineen Tampereen yliopiston dekaani Tapio Visakorven mielestä on tärkeää, että julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa katsotaan kokonaisuutena myös opetuksessa ja tutkimuksessa.

LUE SEURAAVAKSI: