Mehiläinen on aloittanut mittaamaan ja seuraamaan kattavasti ortopedisten leikkausten laatua ja tuloksellisuutta sekä hoidon vaikuttavuutta. Mehiläinen on omien sanojensa mukaan ensimmäinen terveysalan toimija Suomessa, joka toteuttaa vastaavaa mittausta. Systemaattisesti kerättävään dataan pohjautuvasta seurannasta hyötyvät sekä potilaat että lääkärit. Mehiläisen tarkoitus on myös laajentaa vaikuttavuuden seurantaa sekä muuhun leikkaushoitoon että ilman leikkauksia tehtävään hoitoon.

Terveydenhoidossa hoidon vaikuttavuutta on perinteisesti tarkasteltu osana tutkimustyötä, jolloin tutkittavat tiedot on poimittu rajatusta potilasjoukosta rajattuna aikana.

– Mittaamme hoidon lopputulosta kansainvälisten mittareiden avulla. Käytännössä kysymme kaikilta asiakkailtamme hoidon onnistumisesta määrämuotoisella kyselyllä ennen ja jälkeen leikkaushoidon, ja saadun datan avulla kehitämme toimintaamme, kertoo Mehiläisen sairaaloiden vastuulääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tero Yli-Kyyny tiedotteessa.

– On poikkeuksellista, että potilaat itse arvioivat omaa toimintakykyään ja elämänlaatuaan tässä laajuudessa hoidon jälkeen, Yli-Kyyny sanoo.

Datan avulla Mehiläisen sairaalat vertaavat tasoaan suhteessa maailman parhaisiin kansainvälisiin verrokkeihin. Samalla kasvaa oppi siitä, millaiset potilaat eniten hyötyvät leikkauksista. Turhia leikkauksia voidaan välttää ja samalla varmistaa mahdollisimman hyvä leikkaushoidon laatu ja lopputulos potilaalle.

Pysyvä seuranta on Mehiläisessä aloitettu ortopedisista leikkauksista. Jatkossa sekä kaikkea sairaalan leikkaustoimintaa että ilman leikkauksia tapahtuvaa hoitoa, kuten esimerkiksi fysioterapiaa, seurataan samoilla seurantamittareilla.

– Olemme keränneet dataa nyt kaksi vuotta sadoilta potilailta. Ensimmäiset tulokset ovat lupaavia. Pisimmän seuranta-ajan ryhmä on ollut Mehiläisen Töölön sairaalassa leikattujen nilkka- ja jalkateräpotilaiden kohdalla. Heidän osaltaan totesimme, että vuoden kohdalla leikkauksesta niin sanotulla FAAM-mittarilla (Foot and Ankle Ability Measure) mitattuna potilaidemme keskimääräinen tulos oli 95/100. Maksimipisteluvun ollessa 100 tämä tarkoittaa siis lähes täyteen toimintakykyyn toipunutta jalkaa, kun ennen leikkausta jalan ongelma oli aiheuttanut merkittävää haittaa, kuvailee Yli-Kyyny.

Myös lääkäri hyötyy leikkausten laadun seurannasta.

– Leikkaava lääkäri saa omien leikkauspotilaidensa tulokset käyttöönsä. Hän pystyy vertaamaan omaa työtänsä erikoisalansa keskiarvolukuihin, Yli-Kyyny sanoo.