Mehiläinen Yhtiöt ei toteuta Pihlajalinna-ostotarjousta.

Mehiläinen julkisti keskiviikkona Pihlajalinnan osakkeista tekemänsä ostotarjouksen lopullisen tuloksen. ”Ostotarjoukselle ei ole saatu yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää, eikä ostotarjouksen vähimmäishyväksyntäehto ole täyttynyt. Tämän johdosta Mehiläinen ei toteuta ostotarjousta.”

Ostotarjouksen toteuttaminen on muiden ehtojen ohella ehdollinen yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamiselle ja sille, että ostotarjous on hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Mehiläisen muutoin hankkimien osakkeiden kanssa yli 90 prosenttia Pihlajalinnan osakkeista.

Mehiläinen ja Pihlajalinna allekirjoittivat 5.11. yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Mehiläinen teki käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan osakkeista. Tarjouksen hyväksymisaika alkoi 9.1.2020 ja se päättyi 20.11.

Yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää koskeva asia on Mehiläisen mukaan edelleen vireillä markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden lakisääteinen käsittelyaika päättyy 29.12.

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan osakkeet edustavat noin 85,76 prosenttia Pihlajalinnan osakkeista ja äänistä. Mehiläinen ei suoraan tai välillisesti omista yhtään Pihlajalinnan osaketta.

Asianomaisille arvo-osuustileille kirjattu luovutusrajoitus koskien osakkeita, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, poistetaan ”mahdollisimman pian” ja arviolta 30.11. mennessä.

Mikäli Mehiläinen saisi markkinaoikeudelta myönteisen päätöksen, se pyrkisi yhteistyöhön Pihlajalinnan kanssa selvittääkseen näiden kahden yhtiön mahdollista yhdistymistä myöhemmin toteuttavalla yritysjärjestelyllä.

”Markkinaoikeusprosessin kulusta ei kuitenkaan voi olla varmuutta, mukaan lukien siitä, hyväksyykö markkinaoikeus ehdotetun yhdistymisen hyväksyttävin ehdoin, tai lainkaan”, yhtiö kommentoi tiedotteessa.

Mehiläinen tiedottaa erikseen markkinaoikeusprosessin lopputuloksesta sekä Pihlajalinnan kanssa myöhemmin mahdollisesti käytävien keskusteluiden lopputuloksesta.

Pihlajalinna ei ole sitoutunut uusiin neuvotteluihin Mehiläisen kanssa.

Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtajan Mikko Wirénin mukaan Pihlajalinna keskittyy nyt täysin omaan liiketoimintaansa ja ”näkee tulevaisuudessa paljon uusia hyviä mahdollisuuksia”.

– Konserni on onnistunut pitkän tarjousprosessin aikana ja koronaepidemiatilanteesta huolimatta merkittävästi kehittämään liiketoimintaansa viimeisen vuoden aikana. Digitaalisten palveluiden käyttöaste on noussut merkittävästi, ja olemme vahvistaneet markkina-asemaamme sekä työterveyshuollossa, vakuutusyhtiöyhteistyössä että kuluttajamarkkinassa.