"Suurten kaupunkien terveysmenot kasvoivat viime vuonna enemmän kuin kertaakaan aiemmin kymmenenä viime vuonna.

Kuntaliiton selvityksen mukaan menoja oli keskimäärin reilut kahdeksan prosenttia enemmän kuin 2007. Selvityksessä oli mukana 11 kaupunkia.

Eniten kustannukset kasvoivat Lahdessa ja Kotkassa, joissa nousua oli yli seitsemän prosenttia.

Lahden sosiaali- ja terveystoimialan johtajan Matti Liukon mukaan tärkein syy aiempaa suurempaan rahanmenoon oli vuoden 2007 lopulla avattu Jalkarannan sairaala ja siitä aiheutuneet kustannukset. Myös henkilöstön palkkojen ja ostopalveluiden hintojen nousu kasvattivat menoja.

– Joidenkin ostopalvelujen hinnat ovat nousseet kymmeniä prosentteja. Mietimmekin, pitäisikö ottaa toimintaa itselle ostopalvelujen sijaan.

Väestön vanheneminen alkaa jo näkyä kuntien kassassa. Yli 75-vuotiaiden hoitoon kuluu lähes kaksi kertaa enemmän rahaa kuin nuorempien hoitamiseen.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio sanoo, että kustannusten nousua selittää osaltaan jo joissakin kunnissa meneillään oleva väestön ikääntymisestä johtuva palvelurakenteen muutos. Se näkyy nyt rahanmenon kasvamisena, mutta Merikallio uskoo, että tulevaisuudessa muutokset alentavat menoja."

Lue myös:

Väitös: Sote-palveluiden alueellinen yhteistyö parantaa palveluita ja estää kustannusten nousua (MU 21.8.2019)

Ahvenanmaan terveydenhuollon yhtälö on mielenkiintoinen – saarimaakunnan minisote sai terveysmenojen kasvun kuriin (MU 26.10.2018)