Suomen Medisiinariliitto on palkinnut Itä-Suomen yliopiston keuhkosairauksien kurssin Vuoden Opetustekona 2020–2021. Palkinto myönnettiin innovatiivisesta, opiskelijoita osallistavasta opetuksen kehitystyöstä, jossa on hyödynnetty ansiokkaasti digipedagogiikan työkaluja.

Tunnustuksen taustalla on opetuksen järjestäminen koronavirusepidemian aikana.

– Kaikki suurten ryhmien opetus, kuten luennot ja seminaarit, jouduttiin siirtämään etäopetukseen, keuhkosairauksien professori Heikki Koskela kertoo tiedotteessa.

– Jo edellisenä syksynä kuuntelimme opiskelijoiden mielipidettä siitä, kuinka opetus kannattaisi järjestää. Ansioiksemme laskettiin videoidut luennot, luentomateriaalit ja muu opetusmateriaali, jotka kaikki olivat opiskelijoiden käytössä heti, kun kurssimme syksyllä 2020 alkoi. Tämä toi joustavuutta siihen, miten opiskelijat voivat niitä seurata.

Koskelan mukaan videoluentoihin tutustuminen pyrittiin rytmittämään niin, että ne jaettiin kolmeen aihealueeseen. Kunkin jälkeen pidettiin zoom-luento, jossa käsiteltiin aihealueen potilastapauksia ja opiskelijat pääsivät ratkomaan diagnostisia ja hoidollisia ongelmia.

Keuhkolääkäri, kliininen opettaja Hanna Nurmi kertoo, että kurssin opetusta on pyritty vuosi vuodelta kehittämään paremmaksi opiskelijapalautteen perusteella.

– Suurimmat muutokset sai kuitenkin aikaan koronavirusepidemia. Se pakotti meidät ei-digiaikakauden kasvatit opettelemaan videoitujen luentojen tekoa ynnä muita etäopetuksen työkaluja, ja omastakin mielestämme tämä paransi kyllä opetusta. Oli suuri työ opetella tyhjästä digipedagogiikan keinoja, mutta se kannatti tehdä, Nurmi sanoo tiedotteessa.

– Tuntuu erittäin hienolta, että tämä työ on hyödyttänyt opiskelijoita siinä määrin, että meidän katsottiin tämä upea kunnianosoitus ansaitsevan. Sinänsä huomionosoitus oli yllättävä, koska kaikkialla on jouduttu kehittämään opetusta tähän suuntaan. Ilmeisesti meidän toteutustavassamme oli kuitenkin jotain erilaista.

Opiskelijoilta tuli kiitosta myös pienryhmäopetuksesta ja siitä, että opettajien koettiin tekevän työtään mielellään. Nurmen mukaan on tärkeä asia, että pienryhmäopetuksista aitoine potilaskohtaamisineen on pystytty epidemiasta huolimatta pitämään kiinni.

– Niissä saadaan syvennettyä itsenäisesti opiskeltua teoriatietoa käytännön potilastyöhön ja samalla opitaan muun muassa potilaan tutkimista ja loogista päättelykykyä. Yritän mahdollisimman paljon aktivoida opiskelijoita ja kysellä heidän näkemyksiään. Potilaan asiaa ja aihepiirin teoriaa käydään limittäin läpi ja tämä on ollut tykätty ja toimiva konsepti, Nurmi sanoo.

Nurmi ja Koskela lupaavat, että kehitystyö jatkuu edelleen.

– Ensi lukuvuoden keuhkokurssille on tulossa paljon uudistuksia opiskelijapalautteen ja yliopistopedagogiikan opiskelun innoittamana.

Lue myös: