Tuoreen tutkimuksen perusteella alhaisesta verenpaineesta ei näyttäisi olevan haittaa vanhuksille, kertoo Duodecimin uutispalvelu.

Aiempien tutkimusten valossa matala verenpaine voi iäkkäillä olla merkki huonosta ennusteesta ja verenpaineen alentaminen alle 130 mmHg:n on joidenkin tulosten perusteella ollut vahingollista. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan matala verenpaine kuitenkin näyttäisi jopa ehkäisevän sydän- ja verisuonitautien oireita vanhuksilla, jotka eivät vielä ole näihin tauteihin sairastuneet.

Journal of Hypertensionissa julkaistu tutkimus hyödynsi 31 000 potilaan terveysrekisteritietoja. Potilaista 27 000 oli 40–75-vuotiaita ja loput 76–90-vuotiaita.

Nuoremmassa ikäryhmässä ei havaittu eroja, mutta yli 76-vuotiailla sairastumisriskit olivat sitä pienempiä mitä alhaisempi verenpaine oli. Monet taustamuuttujat huomioiden 110–129 mmHg:n systolinen verenpaine liittyi peräti 40 prosenttia pienempään sairastumisriskiin kuin 130–139 mmHg:n verenpaine.