Suojavarusteiden saatavuus on Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) mukaan parantunut ja suojaintilanne on tällä hetkellä edelleen hyvä. Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 600 000–800 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 5 000–7 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 40 000–60 000 kappaletta vuorokaudessa.

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämänhetkisten tietojen mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on hyvä, ja niiden saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja.

Myös hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on hyvä, ja saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja.

Suojavaatteetkin riittävät tällä hetkellä hyvin. Kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä myös uudelleen pestävien takkien osalta.

Suojakäsineiden riittävyys on hyvä, mutta niiden saatavuus on heikentynyt loppusyksystä ja hankintoja on tehty ulkomaisilta valmistajilta.

Suojavisiirien tilanne on hyvä, sekä kansainvälinen että kotimainen tarjonta on hyvä. Kotimaiset valmistajat ovat alkaneet saada tarvittavia sertifikaatteja ja kotimaiset toimitukset ovat alkaneet.

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä ja tilannetta arvioidaan säännöllisesti. HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana.

Huoltovarmuuskeskus siirtyy syksyn aikana suorahankinnoista hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.