Masennuslääkkeisiin liittyvistä verkkokeskusteluista piirtyy kuva, jonka mukaan lääkkeen käyttö muotoutuu yrityksen ja erehdyksen kautta.

Suomi24-keskustelufoorumeilla käydyt anonyymit keskustelut paljastavat, että masennuslääke koetaan ennakoimattomana ja ylitsekäyvänä voimana. Lääkkeen vaikutuksia omaan itseen tarkkaillaan, yritetään muokata tai tasapainottaa. Lopulta lääkkeen kanssa täytyy päätyä johonkin ratkaisuun, joko jatkamalla lääkitystä pysyvästi tai lopettamalla lääkitys.

Lopulta lääkkeen kanssa täytyy päätyä johonkin ratkaisuun, joko jatkamalla lääkitystä pysyvästi tai lopettamalla lääkitys.

Helsingin yliopiston tekemä analyysi aiheesta on vastikään julkaistu Social Science and Medicine -lehdessä.

Helsingin yliopiston tutkimus tarkasteli, millaisia koettuja vuorovaikutussuhteita epävarman lääkkeen ja sitä käyttävien ihmisten välille syntyy sekä miten lääkkeiden käyttäjät suhtautuvat käyttämiinsä lääkkeisiin.

– Kokemusta ja käyttöä määrittelee pitkälti oppiminen erehdyksen kautta, sillä masennuslääkkeiden yksilöllisesti ilmeneviä syy-seuraussuhteita ei voi kunnolla ennustaa etukäteen. Esiin nousevia vaikutuksia yritetään muokata esimerkiksi mukauttamalla annoskokoa, tai vaihtamalla lääkettä, apulaisprofessori Minna Ruckenstein kertoo tutkimuksestaan tiedotteessa.

Analyysi pohjautuu poikkeuksellisen laajaan verkkokeskusteluaineistoon. Tutkimusta varten kehitettiin myös oma digitaalinen työkalu. Lääketutkan avulla Suomi24 -keskustelufoorumin 19 miljoonasta terveysaiheisesta keskustelusta 16 vuoden ajalta pystyttiin suodattamaan avainsanalistojen avulla tiettyihin masennuslääkkeisiin keskittyneet julkaisut, joita tutkijat saattoivat ryhmitellä, analysoida ja tulkita edelleen.

Masennuslääkkeitä käyttää vuosittain noin seitsemän prosenttia suomalaisista. Aiempi tutkimus on osoittanut, että masennuslääkkeiden teho on kiistanalainen ja niiden tavallisilla sivuvaikutuksilla, esimerkiksi väsymyksellä, painonnousulla ja emotionaalisella turtuneisuudella, on käyttäjien elämään kokonaisvaltaisia vaikutuksia.

Suomi24-keskustelufoorumi tarjoaa rikkaan aineiston lääkekokemusten tutkimiseen, sillä siellä puhutaan anonymiteetin turvin asioista, joista ei omalla nimellä tai kasvoilla puhuttaisi.

Ruckenstein esittää tutkimuksensa pohjalta “emergentin kausaliteetin” käsitteen, joka haastaa suoraviivaisen käsityksen lääkkeen käytöstä tai toimivuudesta.

– Masennuslääke ei toimi kuin närästyslääke: sitä ei voi vain ottaa tiettyyn vaivaan, jonka jälkeen vaiva on poissa, vaan masennuslääke voi ehkä vaikuttaa toivotulla tavalla tai sitten ei. Olennaista on, että vaikutusta, niin toivottuja kuin epätoivottuja, ei voi tietää etukäteen. Ilmeneviin seurauksiin voi reagoida vasta jälkikäteen, Ruckenstein toteaa.

Ilmeneviin seurauksiin voi reagoida vasta jälkikäteen.

Ruckensteinin mukaan lääkkeiden vaikutukset herättävät kysymyksen siitä, mikä on kohtuullista.

– Kuinka paljon pitää sietää loppumatonta nälän tai uneliaisuuden tunnetta, painonnousua tai turtuneisuutta vain, jotta lääke ehkä auttaa?