Maksuttomat ehkäisykapselit ja -kierukat ovat vähentäneet aborttien määrää merkittävästi Vantaalla.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että raskaudenkeskeytyksen vähenivät perhesuunnitteluneuvoloissa peräti 80 prosentilla verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet pitkävaikutteisia ehkäisymenetelmiä.

Ehkäisykierukoita voidaan nykyisin asentaa ensimmäiseksi ehkäisyksi nuorille naisille, myös synnyttämättömille. Ne ovat kapseleiden ohella varmimpia ehkäisymenetelmiä.

– Kierukoita ja kapseleita ei poisteta, vaikka seurustelu loppuu. Toisaalta ehkäisyn maksuttomuus on nuorille merkittävä asia, Vantaan Myyrmäen terveyskeskuslääkäri Frida Gyllenberg kertoo Husin tiedotteessa.

Gyllenberg erikoistuu parhaillaan yleislääketieteen erikoislääkäriksi, ja tutkimus on osa hänen tekeillä olevaa väitöskirjaansa.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ensimmäisen kerran asennetut pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät vaikuttivat naisten aborttien määrään. Rekisteritutkimuksessa oli mukana noin 30 000 iältään 15–44 -vuotiasta naista vuosien 2013 ja 2014 ajalta.

Naiset jaettiin asiakkaisiin, jotka valitsivat maksuttoman pitkävaikutteisen menetelmän sekä asiakkaisiin, jotka eivät valinneet pitkävaikutteista menetelmää, vaikka olivat oikeutettuja maksuttomaan ehkäisyyn. Lisäksi molemmille ryhmille poimittiin ikävakioidut verrokit väestöstä.

Tutkimuksen naisista noin tuhat naista teki abortin. Abortin tehneistä ja ehkäisyneuvolan asiakkaista 243 ei käyttänyt pitkävaikutteista ehkäisymenetelmää ja 16 käytti.

– Suomessa on hyvä ja kattava ehkäisyneuvonta, mutta siitä huolimatta aborttien määrissä oli näin merkittävät erot. Mitä Vantaan mallin mukaisella toiminnalla voisikaan saada aikaan muissa maissa. Toivon, että tutkimuksemme tulokset herättäisivät ajatuksia muissakin maissa, Gyllenberg sanoo.

Jutun otsikko muutettu 9.4. kello 16.27.