Maksuton ehkäisy ja apteekista saatava jälkiehkäisy ilman ikärajaa ovat yhteydessä alle 20-vuotiaiden synnytysten ja raskaudenkeskeytysten vähenemiseen Suomessa, selviää BMJ Openissa julkaistussa tutkimuksessa.

Ehkäisypalveluiden tarjonta vaihtelee kuitenkin suuresti kunnittain, mikä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Tutkijoiden mukaan maanlaajuinen maksuton ehkäisy parantaisi nuorten yhdenvertaista kohtelua.

– Lähes kaikki teiniraskaudet ovat ei-toivottuja, joten niiden väheneminen on nuorten hyvinvoinnin kannalta erittäin toivottava ja hyvä kehityssuunta, kertoo naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri, tohtorikoulutettava Eerika Jalanko tiedotteessa.

Asialla on merkitystä kuntatalouden kannalta, sillä raskaudenkeskeytysten vähentyessä myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käynnit vähenevät.

Kaikki kunnat eivät tarjoa ilmaista ehkäisyä

Suomessa on 309 kuntaa, jotka kaikki ovat itsenäisesti vastuussa ehkäisypalveluidensa järjestämisestä. Osa kunnista tarjoaa kaikki ehkäisymenetelmät maksutta ja osa rajoitetusti erilaisin ehdoin. Tilanne on nuorille varsin eriarvoinen asuinkunnasta riippuen.

– Tämän tutkimuksen valossa suosittelemme maksuttoman ehkäisyn tarjoamista kaikille nuorille asuinkunnasta riippumatta. Tämä tasa-arvoistaisi nuorten kohtelua, professori, osastonylilääkäri Oskari Heikinheimo painottaa.

Maksuttoman ehkäisyn lisäksi hyvin järjestetyillä ja helposti lähestyttävillä ehkäisypalveluilla sekä laadukkaalla ehkäisyneuvonnalla on merkitystä. Ne auttavat muun muassa nuorta valitsemaan eri ehkäisymenetelmistä itselleen sopivimman.

– Matalan kynnyksen ehkäisypalvelut mahdollistaisivat samalla myös nuoren kohtaamisen entistä paremmin. Tällöin mahdollisiin huolenaiheisiin voitaisiin tarttua ajoissa ja ohjata nuori tarvittaessa tuen piiriin, Heikinheimo huomauttaa.

Lue myös: