Runsas maitovalmisteiden käyttö lapsuudessa saattaa lisätä perinnöllisesti alttiiden riskiä tyypin 1 diabeteksen esiasteelle.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan perinnölliseen riskiryhmään kuuluvilla lapsilla, jotka käyttävät paljon lehmänmaitovalmisteita, on muita suurempi todennäköisyys saada tyypin 1 diabeteksen esiaste kuuden vuoden ikään mennessä.

Yhteys runsaaseen maitovalmisteiden kulutukseen näkyi kuitenkin myös silloin, kun huomioitiin lisäksi lapsen energiansaanti ja sukupuoli.

Suomalaislapsista noin 15 prosentilla on kohonnut perinnöllinen alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen, mutta vain pieni osa heistä sairastuu. Myös vain osa tyypin 1 diabeteksen esiasteen saaneista lapsista sairastuu tyypin 1 diabetekseen. Perinnöllinen alttius arvioidaan napaverestä otetulla näytteellä.

Tutkimuksessa ei tutkittu maitovalmisteiden yhteyttä varsinaiseen diabetekseen. Tarvitaankin vielä lisätutkimusta, jotta voidaan ymmärtää, altistaako maitovalmisteiden käyttö todella tyypin 1 diabetekselle.

– Kyseessä voi olla myös sattuman seurauksena saatu väärä löydös tai havaittua yhteyttä selittää jokin muu vielä tunnistamaton tekijä, toteaa tutkimusprofessori Suvi Virtanen tiedotteessa.

Vaikka tutkimus vahvistaa joidenkin aikaisempien tutkimusten näyttöä maidon mahdollisesta haitallisuudesta tyypin 1 diabeteksen kehityksessä, kaikki tutkimustulokset asiasta eivät ole yhteneväisiä. Ravitsemussuositukset perustuvat laajaan tutkimusnäyttöön, eikä tämä yksittäinen tutkimus muuta suosituksia.

Tutkimus on lisäksi ensimmäinen maailmassa, jossa tutkittiin myös maitovalmisteiden prosessoinnin, lämpökäsittelyn ja homogenoinnin vaikutuksia yhteyksiin.

– Tuloksissa ei havaittu suuria eroja eri tavoin prosessoitujen maitovalmisteiden välillä. Maidon prosessoinnin yhteyksiä diabetekseen tulisi vielä tutkia lisää, kertoo vieraileva tutkija Katariina Koivusaari tiedotteessa.

Maitovalmisteista saadaan monia tärkeitä ravintoaineita, kuten proteiinia, riboflaviinia, B12-vitamiinia, D-vitamiinia, kalsiumia ja jodia. Siksi ravitsemussuosituksissa suositellaan leikki-ikäisille monipuolisen ruokavalion osana 4 dl nestemäisiä maitovalmisteita ja yksi viipale juustoa päivässä, mieluiten vähärasvaisina tai rasvattomina.

Tutkimus on osa suomalaista DIPP-tutkimusta (Finnish Type 1 Diabetes Prediction and Prevention Study), jossa pyritään selvittämään erilaisia tyypin 1 diabeteksen suoja- ja riskitekijöitä. Tutkimukseen on kutsuttu ja kutsutaan edelleen Tampereen, Turun ja Oulun alueella lapsia, joilla on kohonnut perinnöllinen alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen.

Seurantatutkimukseen osallistuivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Tampereen, Helsingin, Oulun ja Turun yliopistot; Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistolliset sairaalat sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskus.