Mahalaukun kavennus- että ohitusleikkaukset ovat lähes yhtä tehokkaita sairaalloisen lihavuuden sekä painonlaskun ja lihavuuden liitännäissairauksien hoidossa.

Tutkimustulokset julkaistiin tammikuun puolivälissä JAMA:ssa.

Turun yliopistollisesta sairaalasta Tyksistä johdetussa Sleevepass-monikeskustutkimuksessa verrattiiin kahden Suomessa käytössä olevan eri leikkausmenetelmän pitkäaikaistuloksia.

– Tutkimushypoteesimme oli, että hieman yksinkertaisempana toimenpiteenä sleeve- eli kavennusleikkauksen pitkäaikaistulokset vastaisivat bypass eli ohitusleikkauksen tuloksia, kertoo tutkimustiedotteessa Sleevepass-tutkimuksen johtaja, dosentti, päivystyskirurgian ylilääkäri Paulina Salminen Tyksistä.

Sleevepass-tutkimukseen kerättiin yhteensä 240 potilasta maaliskuun 2008 ja kesäkuun 2010 välisenä aikana. Tutkimukseen otettiin potilaita, joilla lihavuuden kirurgisen hoidon leikkausaiheet täyttyivät eikä leikkaushoidolle ollut vasta-aiheita.

Painonlasku oli bypass-leikkauksessa parempi, mutta ero ei ennalta määritettyjen rajojen mukaan ollut vielä kliinisesti merkittävä.

Molemmissa leikkauksissa painonlasku oli hyvä ja pysyvä viiden vuoden seurannassa ja potilaiden ylipainosta väheni sleeve-leikkauksessa 49 prosenttia ja bypass-leikkauksessa 57 prosenttia.

Liitännäissairauksissa ei ollut eroa diabeteksen tai kohonneiden rasva-arvojen suhteen. Verenpainetaudissa bypass-menetelmän jälkeen suurempi osa potilaista pystyi jättämään lääkityksen pois sleeve-menetelmään verrattuna.

Elämänlaatu koheni molemmissa ryhmissä merkittävästi leikkausta edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna eikä ryhmien välillä ollut eroa. Myöskään leikkauskomplikaatioissa ei ollut eroa menetelmien välillä.