FDA tutkii Stalevon sydänriskit

Yhdysvaltain lääkevirasto FDA on ilmoittanut analysoivansa Orionin parkinsonlääke Stalevoon liittyvien kliinisten kokeiden tuloksia.

Virasto selvittää, onko lääkkeeseen liitetyssä sydän- ja verisuonitautiriskiepäilyssä perää.

Orion ilmoitti epäilystä ja siitä tehtävistä selvityksistä ensimmäisen kerran helmikuussa 2009. Epäilyn mukaan Stalevon aiheuttama riski olisi suurempi kuin toisen parkinsonlääkkeen, Novartisin Sinemetin.

Viranomaiset huomauttavat, että epäilyn herättänyt tutkimusdata ei ollut suunniteltu sydäntautiriskin selvittämiseen. Heidän mukaansa sydän- ja verisuonitaudit eivät ole harvinaisia Parkinsonin tautia sairastavilla ja tutkitulla ikäluokalla. mp

Rahapelien pelaajat uhmaavat riskejä

Rahapelejä usein pelaavat tupakoivat päivittäin ja käyttävät runsaasti alkoholia yleisemmin kuin muu väestö. Tieto ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta, jossa selvitettiin työikäisten suomalaisten rahapelaamista ja terveysriskien ottamista.

Kolme neljästä työikäisestä suomalaismiehestä ja kaksi kolmesta työikäisestä naisesta oli pelannut jotain rahapeliä kuukauden aikana.

Miehistä joka kymmenes ja naisista joka kahdeskymmenes oli pelannut usein eli vähintään kolme kertaa viikossa.

Tiheästi rahapelejä pelanneilla päivittäistupakointi ja alkoholin suurkulutus oli kaksi kertaa muuta väestöä yleisempää. Vähäisintä päivittäinen tupakointi ja humalajuominen oli henkilöillä, jotka eivät olleet pelanneet lainkaan rahapelejä.

Tutkimuksen aineistona oli vuonna 2008 tehty Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen -kysely, johon osallistui 5 000 suomalaista. Vastanneiden ikähaarukka oli 15-64 vuotta. mp

Oral ostaa hammaslaboratorion

Oral Hammaslääkärit ja Hammaskeskus ovat sopineet yrityskaupasta, jolla Oral ostaa Hammaskeskuksen koko osakekannan.

Hammaslaboratoriot toimittavat hammaslääkäreille muun muassa potilaskohtaiset hammaskruunut, sillat, proteesit ja urheilusuojat. Hankintojen keskittäminen omaan hammaslaboratorioon tuo säästöjä tarveaine- ja laitehankinnoissa.

Lopullinen kokonaiskauppahinta voi olla korkeintaan 600 000 euroa. Hammaskeskuksen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,1 miljoonaa euroa. mp