Yliopistojen autonomiaa lisätään

Uusi yliopistolaki lisää yliopistojen edellytyksiä hankkia lisärahoitusta lahjoituksilla, pääomatuloilla ja liiketoiminnalla.

Mikäli lakiesitys menee läpi, virkasuhteet muuttuvat työsopimussuhteiksi ja yliopistot voivat jatkossa harjoittaa nykyistä itsenäisempää henkilöstöpolitiikkaa.

Yliopiston hallituksen jäsenistä puolet, mukaan lukien puheenjohtaja, olisivat uuden ehdotuksen mukaisesti yliopiston ulkopuolisia.

Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta. Uusi yliopistolaki astuisi voimaan 1.8.2009, uudistukset vuoden 2010 alussa. mh

JUKO puolustaa virkasuhteita

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry pelkää uuden yliopistolain heikentävän yliopistohenkilöstön palvelussuhteen ehtoja.

Järjestön mielestä osa tehtävistä pitäisi säilyttää virkasuhteisina. Yliopisto-opettajat joutuvat julkisen vallan käyttäjinä päättämään monista opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. Virkasuhde takaa riippumattomuuden, mikä on erityisen tärkeää opetus-, tutkimus- ja hallintotehtävissä toimiville.

JUKO korostaa lausunnossaan myös riittävän rahoituksen turvaamista. mh

Pätkätutkijat jäämässä ilman sosiaaliturvaa

Tieteentekijöiden liitto on tyytyväinen apurahansaajien sosiaaliturvauudistukseen, joka astuu voimaan ensi vuoden alussa, jos hallituksen talousarvioesitys menee läpi.

Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että uudistus koskee vain yli neljän kuukauden mittaisia apurahakausia. Useista eri lähteistä esimerkiksi kolmen kuukauden jaksoina rahoitusta saava jää yhä sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Liitto pelkää myös, että muutos johtaa pienten apurahojen venyttämiseen neljän kuukauden mittaisiksi.

Apurahansaajan eläketurva, ansiosidonnainen työtapaturma, SVL:n päivärahat ja Kelan kuntoutusrahat määräytyisivät jatkossa samoin kuin maatalousyrittäjillä. mh

Apurahansaajat voisivat jatkossa työskennellä apurahan turvin jopa kymmenen vuotta ulkomailla putoamatta Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiristä. mh