Leikkauksille tulee laatukriteerit pikavauhtia

Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo laatia laatukriteerit yksityiselle leikkaustoiminnalle tämän vuoden loppuun mennessä.

Kriteereillä halutaan varmistaa kirurgisten toimenpiteiden ja leikkausten laatu ja potilasturvallisuus. Tavoitteena on myös lisätä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien yhdenvertaista kohtelua.

STM:n mukaan laatukriteerit laaditaan yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Niiden on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi heinäkuussa.

Laatukriteerit olisivat peruste julkisella rahalla tehtävälle kiireettömälle leikkaustoiminnalle. Nykyinen lainsäädäntö koskee vain julkisen sektorin sairaaloiden leikkaustoimintaa. Käypä hoito

Tahdistinhoidon suositus poistettiin verkosta

Tahdistinhoidon Käypä hoito -suositusta ei enää ylläpidetä ja se on poistettu Käypä hoito -sivustolta ja Terveysportin Lääkärin tietokannoista.

Asiasta päätti Duodecimin verkostovaliokunta.

– Aiheesta on olemassa erinomainen eurooppalainen suositus ja katsottiin, että ei ole tarpeen päivittää suomalaista. Kohderyhmä on kuitenkin sen verran suppea, sanoo Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja Jorma Komulainen.

Eurooppalaisen suosituksen linkki liitetään myöhemmin Käypä hoito -sivustolle.

Komulainen ei muista, että näin olisi toimittu aiemmin.

– Katsotaan nyt, miten jatkossa toimitaan, hän sanoo.

Hyks Syöpäkeskukseen koordinaatiovastuu EU:n miljoonahankkeesta

Hyks Syöpäkeskus on saanut koordinaatiovastuun eurooppalaisesta rintasyöpäpotilaan elämänlaatua ja voimaantumista tutkivasta Bounce-projektista.

Loppuvuodesta käynnistyvässä projektissa tutkitaan, mitkä tekijät vaikuttavat rintasyöpäpotilaiden resilienssiin eli palautumiseen toiminta- ja työkykyisiksi hoitoprosessin jälkeen. Projekti käynnistyy resilienssiin vaikuttavien tekijöiden mallinnuksella, minkä jälkeen mallin toimivuutta testataan rintasyöpäpotilaiden pilottitutkimuksessa.

Tavoitteena on kehittää potilaiden hoidoista palautumista tukevat työkalut ja toimintamalli kliiniseen käyttöön.

Projektiin saatavan EU-rahoituksen kokonaissumma on noin viisi miljoonaa euroa neljän vuoden ajalle.

Kansainvälisen konsortion muut jäsenet tulevat Kreikasta, Italiasta, Portugalista ja Israelista.

Sydämen muoto voi vaikuttaa aivoinfarktin syntyyn

Aivoinfarktiin johtavan verihyytymän syntymistä edesauttaa mahdollisesti sydämen vasemman eteiskorvakkeen muoto.

Näin todetaan kliiniseen radiologiaan erikoistuvan Miika Korhosen väitöksessä, jossa tutkittiin yli 900 henkilön sydämen vasemman eteiskorvakkeen ominaisuuksia.

Tutkimuksen mukaan eteiskorvakkeen yksilokeroinen muoto johtaa hidastuneeseen verenvirtaukseen, joka altistaa veren hyytymiselle. Suurin osa aivoverenkiertohäiriöistä johtuu verihyytymän aiheuttamasta aivovaltimotukoksesta.