Altistumista syöpävaarallisille aineille työssä halutaan rajoittaa Euroopan unionissa laatimalla niille sitovat raja-arvot. Työpaikkojen on noudatettava näitä arvoja.

Euroopan komissio on päivittämässä niin sanottua syöpädirektiiviä neljällä erillisellä direktiiviehdotuksella. Kolme päivitysdirektiiveistä on jo valmiina ja ne ovat kansallisessa täytäntöönpanossa.

Neljäs direktiivi on parhaillaan komissiossa valmisteltavana. Se annettaneen alkuvuodesta 2020.

Joka vuosi työperäiseen syöpään sairastuu Euroopassa noin 120 000 työntekijää ja menehtyy noin 80 000 työntekijää. Työperäinen syöpä aiheuttaa yli puolet työoloihin liittyvistä kuolemantapauksista.

– Nämä luvut ovat hälyttäviä. Altistumista syöpävaarallisille aineille on ehkäistävä tehokkaammin. Lisäämällä tietoa syöpää aiheuttavista aineista, niiden torjunnasta ja hallinnasta otetaan jo merkittävä askel eteenpäin, korostaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen tiedotteessa.

Pekonen puhui avatessaan Roadmap on Carcinogens -konferenssin Helsingissä. Kyse on yhdestä Suomen EU-puheenjohtajakauden virallisista kokouksista. Konferenssiin kokoontuivat asiantuntijat useista Euroopan valtioista ja organisaatioista vauhdittaakseen yhdessä työperäisen syövän torjuntaa.

Yhteistyö jatkuu Roadmap on Carcinogens -viestintäkampanjassa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta syöpävaarallisista aineista sekä vähentää niille altistumista. Sopimus kampanjan jatkosta allekirjoitettiin tänään torstaina.

Tietoa syöpävaarallisista aineista tarvitsevat sekä työnantajat että työntekijät. Konferenssissa puhuneen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston pääjohtaja Christa Sedlatschekin mukaan työpaikoilla tarvitaan edelleen tiedon lisäksi entistä parempaa riskinarviointia.

Käytännön työkalut, hyvät käytännöt ja esimerkit auttaisivat pääsemään eroon kaikkein vaarallisimmista aineista tai korvaamaan ne vähemmän haitallisilla.

Roadmap on Carcinogens -kampanja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Vetovastuun siitä ottaa seuraavaksi Saksa.