Luustoliiton jäsenilleen teettämässä kyselyssä ilmeni, että 27 prosenttia koronakevään vastaanottoajoista on peruttu, mutta peruutukset ovat olleet pääosin lääkärin tai hoitavan tahon tekemiä. Vain pieni osa peruutuksista on tehty potilaan itsensä aloitteesta. Lisäksi liki joka kymmenes vastaaja, jonka aika on peruttu, on kertonut kyselyssä, että uutta vastaanottoaikaa ei ole annettu peruutetun tilalle.

– Näin hoidon jatkoon liittyvät toimenpiteet voivat olla potilaan itsensä aloitteellisuuden varassa, kun terveydenhuolto alkaa maksaa hoitovelkaa ja ryhtyy normalisoimaan toimintaansa. Uuden ajan saaminen peruutetun voi viedä aikaa ja vaatia sinnikkyyttä – tämä on korkea kynnys itsensä osattomaksi kokevalle ihmiselle, Luustoliiton tiedotteessa kommentoidaan.

Julkisuudessa on usein annettu kuva, että pääasiassa pitkäaikaissairauksia sairastavat potilaat itse ovat peruuttaneet omat lääkäriaikansa ja vastaanotot olisivat siksi olleet tyhjillään.

Luustoliito lähetti osteoporoosia sairastaville jäsenilleen kyselyn, joka perustui THL:n koetun osallisuuden mittariin. Tuloksista on nähtävissä, että osalle jo ennen poikkeusoloja on koettu elämäntilanne ollut vaikea. Eristyksen kaltaisissa oloissa kokemus syrjäytymisestä on vahvistunut entisestään. Kyselyn vastauksissa tavallista olikin, että kokemus osattomuudesta oli laajaa ja koski useita eri osallisuuden osa-alueita.

Henkilöt, joilla kokemus omasta osattomuudesta oli vahva, oli tavallisesti haasteita myös käytännön arjessa: apua ei saanut tarvittaessa, sosiaalisia verkostoja ei ollut ja keinoja selvitä muuttuneessa tilanteessa oli vähän.

Myös osteoporoosin omahoito eli potilaan oma arjessa tehty ja välttämätön pitkäaikaissairauden hoito on tuottanut huono-osaisimmalle ryhmälle haasteita. Monipuolisen ja terveellisen ruokavalion noudattamiseen ei ole ollut mahdollisuuksia ja liikunta on ollut rajoittunutta.

Kaikkiaan osalle osteoporoosia sairastavista poikkeusolot ovat tuottaneet merkittäviä ongelmia sekä todennäköisesti heikentäneet terveydentilaa ja toimintakykyä, joka vaikuttaa ilman lisätoimia myös tulevaisuudessa. Tämä on lasku, jonka maksaminen on tärkeää muistaa, kun mietitään normaalioloihin siirtymistä. Osteoporoosia sarastavat tarvitsevat jatkossa toimivan pitkäaikaissairauden hoidon ja omahoidon ohjauksen sekä kuntoutusta.