Kroonisen kivun hoitoon tarkoitettu uusi hoitomuoto, digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisu (DTxP) on osoittanut tilastollisesti merkitsevää hyötyä verrattuna passiiviseen kontrolliin ja vakiintuneisiin hoitomenetelmiin kroonisesta alaselkäkivusta kärsivillä aikuisilla potilailla.

Erot liikkumisen pelossa, potilaiden uskomuksessa hoidon tehokkuudesta sekä elämänlaadussa olivat tilastollisesti merkitseviä, kertoo Orion. Orionin VIRPI-pilottitutkimuksen tulokset on julkaistu IASP 2021 Virtual World Congress On Pain -kongressissa.

Kroonisesta alaselkäkivusta kärsivillä potilailla tehdyn VIRPI-tutkimuksen tulokset osoittavat, että DTxP-hoito pienensi liikkumisen pelkoa mittaavaa TSK-lukua (Tampa Scale for Kinesiophobia) merkitsevästi. Ensisijaisessa analyysissa DTxP:n ja passiivisen kontrollin ero hoitojakson lopussa mitattuna oli tilastollisesti merkitsevä: -4,7 yksikköä. Ero vakiintuneeseen hoitoon oli vielä suurempi: -6,1 yksikköä.

Potilaan uskomusta hoidon tehokkuudesta kuvaavalla PGIC-asteikolla mitattuna (patient clinical global impression of change) sekä potilaiden kokemaa elämänlaatua vertaamalla ero oli tilastollisesti merkitsevä DTxP:n hyväksi sekä passiiviseen kontrolliin että vakiintuneeseen hoitoon verrattuna hoitojakson lopussa mitattuna.

Lisäksi DTxP-hoidon yhteydessä raportoitiin seuraavien mittareiden osalta parannuksia, jotka eivät olleet tilastollisesti merkitseviä: Oswestryn toimintakykyindeksi (Oswestry Disability Index, ODI), kivun häiritsevyys (Patient-Reported Outcomes Information System, PROMIS) sekä kivun voimakkuus (PROMIS, numeerinen arviointiasteikko). Haittavaikutukset vaikuttivat hyväksyttäviltä ja samanlaisilta kuin passiivisessa kontrollissa.

– Digitaalinen terapia (DTx) on uusi ja nopeasti kehittyvä suuntaus myös kivun hoidossa. Tutkimme erilaisia uusia ratkaisuja, kuten tätä DTxP:tä, tulevaisuuden kivun hoitoon, kertoo Orionin digitaalisen lääketieteen johtaja Sammeli Liikkanen tiedotteessa.

Orion etsii kumppania kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisun jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen.

Orionin DTxP on VR-laitteille (virtual reality, virtuaalinen todellisuus) suunniteltu, lääkinnälliseksi laitteeksi tarkoitettu ohjelmisto, joka tarjoaa kroonisesta kivusta kärsiville potilaille pelillistetyn hoito-ohjelman.

Tuotteessa on valikoima psykologisia ja terapeuttisia moduuleja, joista koostetaan yksilöllinen hoitokokonaisuus potilaan tarpeiden mukaisesti. Tuote on suunniteltu joustavaksi ja käytettäväksi osana useita erilaisia hoitoja. Se myös tuottaa objektiivista dataa potilaille ja hoidosta vastaaville terveydenhuollon ammattilaiselle. Esimerkiksi pelillistetyt, todistetusti turvalliset fyysiset liikkeet, joiden tarkoituksena on rohkaista potilasta liikkumaan, voivat auttaa potilasta pääsemään yli liikkumisen pelosta ja siten lisäämään aktiivisuutta.

Ohjelmiston on kehittänyt Orion yhteistyössä tieteellisen neuvonantajan Christopher Ecclestonin (Bathin yliopisto) sekä teknologiakumppani Healthware Groupin kanssa Business Finlandin tuella.