He ovat Mediuutisten palkitsemat uudistajat 2019:

Maaret Castrén

Toimialajohtaja, Hus Akuutti. Husin tammikuussa perustamaa yhteispäivystystä piinannut pula päivystävistä yleislääkäreistä johti uudenlaiseen käytäntöön. Hus perusti 61 uutta erikoistuvan lääkärin ja viisi heitä ohjaavan lääkärin virkaa. Muutos oli mahdollinen, koska Helsingin yliopiston yleislääketieteen laitos salli lukea yleislääketieteen päivystyksessä työskentelemisen osaksi erikoistuvien lääkäreiden koulutusta.

Jukka Heikkinen

Sisätautien ylilääkäri, Pohjois-Karjalan keskussairaala. Heikkinen oli aitiopaikalla todistamassa, kun Pohjois-Karjalan keskussairaala käänsi erikoislääkärivajeensa onnistumiseksi. Nuorten Lääkärien yhdistys valitsi sairaalan tammikuussa viiden tähden opetussairaalaksi. Järjestelmällinen satsaaminen nuorten kollegojen ohjaamiseen ja opettamiseen lääkäripulan keskellä vaati virassa olevilta erikoislääkäreiltä suurta venymistä, mutta se kannatti.

Anna-Riia Holmström

Lääkitysturvallisuuden apulaisprofessori, FaT, Helsingin yliopisto. Holmström valittiin lokakuussa ihmisten ja eläinten lääkitysturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden apulaisprofessoriksi, mikä on kansainvälisesti merkittävä avaus, ja Suomessa ensimmäinen tämän alan professuuri. Ihmisten ja eläinten terveyshuolten yhteisyyttä korostava One Health -verkosto on uusi ja eläimistä ihmiseen leviävien virusten maailmassa lisääntyvä tapa lähestyä terveydenhuoltoa ja lääketiedettä.

Anu Kantele

Infektiosairauksien professori, Helsingin yliopisto. Hän johti uudentyyppistä rokotetutkimusta, jossa liki 800 suomalaista lennätettiin kahdeksi viikoksi Beniniin rantalomalle ja osallistumaan poikkeuksellisen tarkkaan ripulirokotetutkimukseen. Tutkimuksen koodin aukaisua odotetaan eri puolilla maailmaa, sillä ETEC-bakteerin aiheuttama ripuli tappaa vuosittain puoli miljoona pikkulasta kehitysmaissa. Kantele johtaa myös Husin ja Helsingin yliopiston rokotetutkimuskeskusta MeVacia, joka aloitti alkuvuodesta.

Outi Kuikanmäki

Päihdepalvelujen ylilääkäri, Hoiva Oy, Helsingin Diakonissalaitos. Kuikanmäki kehittää ja arvioi Diakonissalaitoksella vaikuttavuusmalleja, joiden avulla on parannettu toiminnan tehoa ja laatua ja saatu pitkäkestoisia vaikutuksia asiakkaiden elämään.

Olli Pajulo

Professori, kirurgian, ortopedian ja traumatologian ja lastenkirurgian erikoislääkäri, lastenkirurgian osastonylilääkäri, Tyks. Liian vähän liikkuvat lapset ja nuoret ovat puhuttaneet tänä vuonna Suomessa. Tätä trendiä vastaan haraa Tyksiin on perustettu lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluvammoihin keskittyvä ortopedinen liikuntapoliklinikka. Poliklinikka on Pajulon ja Paavo Nurmi-keskuksen ylilääkärin, professori Olli J. Heinosen idea.

Johanna Rellman

Apulaisylilääkäri, koulutuskoordinaattori, Tays. Erikoistuvien lääkärien koulutuksen puutteet oli yksi vuoden puheenaiheista terveydenhuollossa. Rellmanin ideasta Tays palkkasi tänä vuonna lähes kaikille suurille ja keskisuurille erikoisaloille uudenlaisia koulutusvastuulääkäreitä eli kova-lääkäreitä, jotka pitävät kiinteää yhteyttä erikoistuviin lääkäreihin. Toimenkuva laadittiin erikoistuvilta saadun palautteen perusteella.

Hanna Sallinen

Gynekologisten syöpien hoitoon pätevöitynyt naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Kys. Sallinen pääsi tänä vuonna tilanteeseen, joka on äärimmäisen harvinainen lääkärikunnassa eli testaamaan potilaillaan itse kehittämäänsä uutta hoitoa. Kyseessä on aivan uusi ensimmäisen vaiheen tutkimukseen edennyt munasarjasyövän geeniterapia, jota Sallinen on tutkinut viisitoista vuotta.

Tytti Sarkeala

Seulontajohtaja, Suomen Syöpärekisteri. Suolistosyövän seulonta alkoi tänä vuonna uudelleen kolmen vuoden tauon jälkeen. Ratkaisu on EU:n ja Euroopan gastroenterologien yhdistysten suosittelema ja vie terveydenhuoltoa parempaan suuntaan: jos paksusuolensyöpää ei seulota, suurin osa resursseista kuluu terminaalivaiheessa olevien syöpäpotilaiden hoitoon. Käytössä on aiempaa tarkempi ja potilaalle helpompi kotitesti.

Milla-Maria Tauriainen

Sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, Kys. Tauriainen suunnitteli tulehduksellisista suolistosairauksista videopaketin, joka tulee lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden saataville alan portaaleihin. Hän on tunnettu jo aiemminkin sisätautien opetustapojen uudistajana ja innostavana opettajana.

Lue ketkä valittiin uudistajien listalle viime vuonna:

Lue myös muista vuoden 2019 vaikuttajista: