Vakavan hengitystieinfektion (Covid-19) aiheuttava Sars-CoV-2-virus on levinnyt maailmanlaajuisesti.

Infektiota voidaan tutkia ja analysoida kahdella tavalla: Virus voidaan havaita joko molekyylimenetelmällä (PCR) tai serologisilla testeillä, jotka tunnistavat tartunnassa tuotetut vasta-aineet.

PCR-menetelmää voidaan hyödyntää heti oireiden puhkeamisen jälkeen ottamalla potilaalta nenänielunäyte akuutin infektion aikana.

PCR-menetelmän on havaittu tuottavan vääriä negatiivisia tuloksia.

Serologiset testit mahdollistavat yksilöiden immunologisen tilan arvioimisen ja korjaavat PCR-menetelmän mahdollisia vääriä negatiivisia tuloksia.

Vasta-aineiden havaitseminen auttaa määrittämään viruksen esiintyvyyden väestössä sekä kuvaamaan immuunivastetta vakavan koronavirustaudin riskiryhmissä.

Covid-19-tartunnassa havaitut vasta-aineet ovat IgM, IgG ja IgA. Käytettävällä testillä tulee olla korkea spesifisyys, jotta voidaan välttää väärät positiiviset tulokset sekä ristireaktiivisuus muiden virusten kanssa.

Testin on myös oltava riittävän herkkä, jotta ei saada vääriä negatiivisia tuloksia.

Kolme vasta-ainetta havaitsevan testin herkkyys on suurempi verrattuna yksittäisen vasta-aineen määritykseen. Näin viruksen voi havaita jo muutaman päivän kuluessa tartunnasta.

IgM- ja IgG-vasta-aineiden kinetiikkaa ei ymmärretä vielä täysin. Jos potilaalla on veressään IgM-vasta-ainetta ennen kahden muun vasta-aineen ilmaantumista ja jos IgM-vasta-aine häviää ennen muiden vasta-aineiden katoamista, Sars-Cov-2-diagnoosi ei ole selvä. Tämän takia kaikkien kolmen vasta-aineen määrittäminen on tärkeää.

Toisaalta testin spesifisyys liittyy positiiviseen ennustearvoon, joka mittaa todennäköisyyttä, että havaittu positiivinen löydös vastaa todellista infektiota. Positiivinen ennustearvo laskee dramaattisesti infektion esiintyvyyden laskiessa.

Matalassa esiintyvyystilanteessa, kuten Sars-Cov-2-viruksen tapauksessa, spesifisyyden on oltava mahdollisimman lähellä 100 prosenttia, jotta testin käyttökelpoisuus todellisten tartuntatapausten tunnistamisessa olisi perusteltua. Todetun vasta-aineen määrä kertoo sairauden vakavuudesta.

Vasta-aineet tuottavat myös immuniteettiin liittyviä neutraloivia vasta-aineita. Näiden kestoa ei vielä tällä hetkellä tunneta kovin hyvin.

Vaikka epidemia-aallon alussa epäiltiin, ettei Covid-19-taudin sairastaminen tuo immuniteettia, tällä hetkellä näyttää siltä, että se tuo ainakin väliaikaisen suojan uutta infektiota vastaan. Tämä osoittaa vasta-aineiden analysointiin liittyvät hyödyt.

Kirjoittaja on Bio-Rad Groupin Kliinisen diagnostiikan tutkimus- ja kehitystoiminnan apulaisjohtaja Jean-François Mouscadet.

Lue lisää: