Sosiaali- ja terveysyhtiö Luona ostaa lääkäriasemaketju PerusTerveyden. Kaupan jälkeen Luona pystyy tarjoamaan aiempaa enemmän etähoitamisen ratkaisuja julkiselle ja yksityiselle sote-sektorille.

Ostettavan PerusTerveyden palvelut kytketään osaksi Luonan muuta terveydenhuollon liiketoimintaa, minkä avulla pystytään helpottamaan ja nopeuttamaan Luonan palvelun piirissä olevien ihmisten hoidon saantia.

– Terveydenhuollon etäpalveluiden kysyntä on selvässä kasvussa. Etävastaanottojen avulla esimerkiksi julkinen sektori pystyy tarjoamaan terveyspalveluja kuntalaisilleen oikea-aikaisesti, vaikka lääkärityövoimasta onkin tällä hetkellä pulaa. Myös etäpalveluiden kustannusvaikuttavuus on hyvä uutinen talousvaikeuksissa kamppaileville kunnille, Luonan toimitusjohtaja Milja Saksi kertoo tiedotteessa.

PerusTerveys operoi kolmea matalan kynnyksen lääkäriasemaa Oulussa ja Helsingissä. Näiden kivijalkavastaanottojen pohjalle Luona ja PerusTerveys laajentavat yhdessä etälääkärin vastaanottoja osana Luonan hoidontarpeen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen ratkaisuja.

– Etälääkäripalveluiden liittäminen osaksi hoidontarpeen arviointia ja terveysneuvontaa lisää palvelun vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Arviomme mukaan merkittävä osa perusterveydenhuollon tavanomaisista käynneistä voitaisiin toteuttaa etälääkärin vastaanottona. Potilas saa hoidon heti, säästytään turhilta käynneiltä ja jonottamiselta. Samalla helpotetaan vastaanoton ruuhkautumista, PerusTerveyden perustaja ja toimitusjohtaja Simo Lohi kertoo tiedotteessa.

PerusTerveyden toiminta ja lääkäriasemat Oulussa ja Helsingissä jatkuvat nykymuodossaan osana Luonaa. PerusTerveyden perustaja ja toimitusjohtaja Simo Lohi siirtyy liiketoimintajohtajaksi rakennettavaan etähoitamisen liiketoimintayksikköön. Saksin mukaan etähoitaminen ei lakkauta kivijalan asemaa.

– Etenkin julkisella puolella etähoitamisen mahdollisuuksia on vasta hiukan raapaistu. Me luomme ratkaisut tilaajien kanssa yhdessä, jotta etänä tehtävä hoitaminen on tiiviisti yhdistetty kivijalassa tapahtuvaan hoitamiseen.

Saksi ja Lohi yhdessä uskovat, että etähoitamisen liiketoiminnasta kasvaa tulevina vuosina merkittävä osa Luonan liiketoimintaa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.