Psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Elina Santti, 48, aloitti Rinnekodin johtavana ylilääkärinä 1. heinäkuuta alkaen. Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan palveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys ja Suomen viidenneksi suurin hoiva-alan toimija.

Santti siirtyi tehtävään Eteva kuntayhtymältä, jossa hän on vastannut viime vuodet muun muassa kehitysvammapsykiatrian yksiköiden lääketieteellisestä palveluista. Tätä ennen Santti on työskennellyt myös Espoon kaupungin palveluksessa ylilääkärinä ja Hyks psykiatrian osastoilla.

Uudesta johtajasta tiedottaa Rinnekoti.

Santti kertoo tiedotteessa, että Rinnekodin hallittu kasvu tarjoaa kehittämismahdollisuuksia terveydenhuollon palveluille.

– Etenkin kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja matalan kynnyksen palvelujen mahdollistaminen ovat lähellä sydäntäni, Santti sanoo.

– Tavoitteenani on myös omalta osaltani edistää Rinnekodin toimintaa kehitysvamma-alan edelläkävijänä. Haluan edistää erityisesti autismikirjon ja mielenterveyden häiriöistä kärsivien asiakkaiden hyvää elämää tuomalla uusia tutkimus- ja hoitomenetelmiä käyttöömme.

Santti vastaa Rinnekodin terveydenhuollon tilapäishoitoyksikköjen sekä sosiaalihuollon tutkimus- ja kuntoutusyksikköjen yksikköjen lääketieteellisestä osaamisesta ja palvelujen laadusta. Lisäksi hän työskentelee eri yksiköiden tukena moniammatillisissa työryhmissä.

– Kun asiakkaita on vauvasta ikäihmisiin saakka ja tekee yhteistyötä laajan asiantuntijaverkoston kanssa, se tekee työstä mielenkiintoista ja haastaa myös omaa osaamistani, Santti sanoo.

Yhteistyötä tehdään myös kunta-asiakkaiden esimerkiksi asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutusjaksojen suunnittelussa. Santti näkee, että kuntayhteistyön lisäksi myös yhteistyö erityishuoltopiirien ja erikoissairaanhoidon kanssa on tärkeää parhaiden hoitokäytäntöjen kehittämiseksi.

– Työnkuvaani kuuluu myös työpanos erilaisissa työryhmissä, esimerkiksi lääkehoidon työryhmässä, jossa voi vaikuttaa konkreettisesti turvallisen lääkehoidon osaamiseen yksiköissä. Arvioin myös Rinnekodin asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä ja teen niihin liittyviä arviointeja. Lisäksi toimin myös Diakonissalaitoksen eettisessä toimikunnassa, kertoo Santti.