Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) epäilee hallituksen esittämiä keinoja hoitotakuun toteuttamiseksi. LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kysyy, mistä hoitotakuun vaatimat tuhat lääkäriä on tarkoitus saada. Kolmesataa terveyskeskuslääkärin virkaa on parhaillaankin täyttämättä.

– Jos lääkäreitä palkataan lisää, tarvitaan lisää myös muuta henkilökuntaa, erityisesti hoitajia. Nämä ammattilaiset tarvitsevat muun muassa tiloja, tukipalveluita ja työvälineitä. Laskelmissa ei ole otettu huomioon muun henkilökunnan lisätarvetta, eikä muitakaan lisäkustannuksia, Partanen huomauttaa tiedotteessa.

Hallitus on ilmoittanut tuovansa eduskuntaan lain, jolla hoitotakuuta tiukennetaan siten, että perusterveydenhuollon palveluihin on päästävä seitsemässä päivässä. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan keskeinen keino hoitotakuun toteuttamiseksi on tuhannen uuden terveyskeskuslääkärin palkkaaminen. Rekrytoinnit saataisiin alkuun rahoituksella, jota ministeriö alkaa hakemuksesta myöntää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta. Tätä rahoitusta olisi mahdollista käyttää lääkäreiden palkkaamiseen.

Virkalääkäreiden palkkaaminen julkiselle sektorille ei LPY:n mukaan ole myöskään verovarojen ja asiakasmaksujen tehokasta ja taloudellista käyttämistä.

– Yksityisen sektorin toimijat tuottavat saman perusterveydenhuollon palvelun pääsääntöisesti edullisemmin ja tehokkaammin. Eroa julkisen sektorin kustannuksiin ei pystytä sanomaan aivan tarkasti, koska kunnat eivät ole tuotteistaneet palveluitaan, ja eri kunnissa lasketaan kustannukset eri tavalla. Tehokkuusero on 10–30 prosenttia yksityisten hyväksi, Partanen sanoo.

LPY on ehdottanut, että valtiovarainministeriö käynnistäisi yhdessä Kuntaliiton ja kuntien kanssa prosessin, jonka avulla löydettäisiin yhtenäiset perusteet julkisen sektorin palveluiden tuotteistamiselle ja kustannuslaskennan toteuttamiselle. Tämän työn voisi aloittaa sote-palveluiden tuotteistamisesta. Tällöin palvelun järjestäjällä olisi mahdollisuus verrata oman tuotannon ja ulkopuolelta hankitun palvelun hintaa luotettavasti ja tehdä päätöksiä tämän tiedon pohjalta.