Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23. tammikuuta. Niissä valittavien aluevaltuustojen vastuulle siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu.

Omat aluevaaliteesinsä julkaisseen LPY:n mukaan sote-uudistuksen myötä olisi mahdollisuus uudistaa hallintorakenteiden lisäksi myös palveluprosessit ja toimintamallit, hyödyntää uutta teknologiaa sekä lisätä palveluntuottajien välistä tervettä kilpailua.

Aluevaltuutetuista tulee paljon vartijoita.

Yhdistys lähettääkin aluevaaleissa valittaville kolmen kohdan muistilistan: Hyvinvointialueiden on annettava realistiset palvelulupaukset ja hyödynnettävä kaikkia tarjolla olevia resursseja. Lisäksi on huolehdittava verovarojen tehokkaasta käytöstä.

Yhdistyksen mukaan nyt pitää löytyä mahdollisuus rakentaa uutta ja purkaa vanhaa, eikä sote-uudistus saa jäädä vain kylttien vaihtamiseksi sairaaloiden ja terveyskeskusten katoilla.

”Sote-uudistuksen hyvät ja kannatettavat tavoitteet voidaan saavuttaa vain siten, että koko palvelujärjestelmän tuottavuutta parannetaan merkittävästi. Muutoksen toteuttaminen on välttämätöntä, sillä nykyisillä toimintatavoilla ei voida jatkaa”, LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen sanoo tiedotteessa.

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta ohjaavat niin sanotut runkolait kesäkuussa 2021. Ne tulivat voimaan heinäkuun alusta.

”Soten runkolait mahdollistavat enemmän kuin rajaavat. Hyvinvointialueilla on nyt erinomainen tilaisuus ottaa käyttöön uutta teknologiaa sekä lisätä palveluntuottajien välistä tervettä kilpailua.”

Alueille perustetut väliaikaishallinnot vastaavat uudistuksen valmistelusta siihen asti, kun aluevaltuustot aloittavat toimikautensa 1. maaliskuuta 2022.

”Aluevaltuutetuista tulee paljon vartijoita. He viime kädessä ratkaisevat sen, kuinka sote-uudistus onnistuu. Siksi on erittäin tärkeää, että aluetasolla keskitytään olennaiseen ja tehdään oikeita päätöksiä sekä pidetään koko ajan mielessä soten tavoitteet.”

Lue seuraavaksi: