LPY on suhtautunut kriittisesti Sanna Marinin hallituksen valmistelemaan sote-uudistukseen. Yhdistyksen näkemyksen mukaan uudistukselle asetettuja tavoitteita on vaikea saavuttaa hallituksen esittämällä tavalla, LPY:n tiedotteessa todetaan

Soten uudistamista jatketaan nyt eduskunnan päätöksen mukaisesti.

– Hallituksen mukaan tässä vaiheessa päätettiin vain palvelujärjestelmän runkolait. Uudistuksen toimeenpano ja toiminnan sisällöllinen kehittäminen alkaa tästä. LPY haluaa jatkossakin olla mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa asiakasmyönteisemmäksi. Tuomme esille yksityisten palveluntuottajien tarjoamia mahdollisuuksia soten tavoitteiden saavuttamiseksi, LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen sanoo tiedotteessa.

Tolonen korostaa, että sote-uudistuksen onnistumisen ratkaisevat perustettavat hyvinvointialueet.

– Perustuslakivaliokunta antoi eduskunnalle liikkumatilaa tehdä vähemmän säännelty järjestelmä kuin mitä hallitus esitti. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käytti tätä mahdollisuutta vain vähän. Hyvinvointialueille jää vastuu siitä, miten käytännön tasolla toimitaan. Toivomme niiltä innovatiivisia ratkaisuja ja hyvää yhteistyötä terveyspalveluyritysten kanssa, Tolonen sanoo.

LPY toivoo, että hyvinvointialueet käyttävät mahdollisuutta eriyttää toisistaan palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Lisäksi niiden kannattaa selvittää omien palvelutuotteidensa yksikkökustannukset, jotta ne voivat tehdä rationaalisia hankintapäätöksiä eli hankkia palveluita sieltä, mistä ne kustannustehokkaasti saadaan.

LPY:n vuosikokous valitsi 28. kesäkuuta Docrates Syöpäsairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolosen jatkamaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana jatkaa Vääksyn Lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Tiina Wangel. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono.

Lue seuraavaksi: