Tuomas Brinck, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LT, Hus.

Koordinoi RAPTOR-toiminnan suunnittelua Husissa. Hus on tuomassa ensimmäisenä Euroopassa sairaalaan RAPTOR-toiminnan eli henkeä uhkaavan verenvuodon hoitamiseen ihanteellisen laitevarustelun, jolla säästetään elintärkeää aikaa. RAPTOR mahdollistaa potilaan hoitamisen häntä siirtämättä.

Ulla Helin, Geriatrian ylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Päijät-Hämeessä on kehitetty iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden hoitopolkua systemaattisesti ja säntillisesti. Viimeksi Helin tiimeineen virtaviivaisti potilaan hoitoa ensihoidosta ja päivystyksestä alkaen.

Kirsi Isoherranen, Milla Kallio ja Heli Lagus, ihotautien vastuulääkäri, verisuonikirurgi ja plastiikkakirurgian osastonylilääkäri, Hus Haavakeskus.

Haavakeskuksen tiimi Isoherranen-Kallio-Lagus ovat jalkauttaneet moniammatillisia toimintaperiaatteista ja hyviä hoitokäytäntöjä erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Tänä vuonna aloitti myös virtuaalinen Haavakeskus.

Hanna Jarva, Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, Huslab.

Jarva on ollut valmis ottamaan vastuuta erikoistuvien lääkäreiden ja sairaalamikrobiologien perehdyttämisestä. Hän ei usko syvään päätyyn heittämiseen, vaan hyvään ja perusteelliseen perehdyttämiseen.

Asko Järvinen, Infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri, Hus.

Hus otti tänä vuonna tiukan linjan antibioottien määräämiseen sairaaloissaan: lääkärien on merkittävä selvästi syy antibioottikuurin aloittamiselle ja tarkastettava 72 tunnin sisällä, onko lääkkeestä ollut hyötyä.

Jorma Komulainen, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Duodecim.

Elokuussa julkaistu sairauspoissaolojen tarpeen arvioinnin Käypä hoito -suositus on pitkään kaivattu ohjenuora, joka tukee lääkäreitä työssään laajalti. Komulainen oli suositustyöryhmän puheenjohtaja.

Päivi Mäkelä­-Bengs, Vastaanottopalvelujen ylilääkäri, eteläinen alue, Keusote.

Mäkelä-Bengsin johtamilla terveysasemilla otettiin käyttöön uusi mullistava malli, jossa perinteisestä ajanvarauksesta luovuttiin kokonaan. Potilaan, sairaanhoitajan ja lääkärin yhteistyö toimii ja potilaat hoidetaan pääsääntöisesti samana päivänä. Uudistuksen tavoitteina olivat vaikuttavuus, kustannustehokkuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstön hyvinvointi.

Paula Pallasaho, ylilääkäri, Samarian terveysasema, Espoo.

Samarian terveysasemalla käynnistettiin huhtikuussa kroonisesta kivusta kärsiville potilaille kipuryhmä, jossa jaetaan tietoa kivun kanssa pärjäämisestä. Kipuryhmä on osa suurempaa terveysaseman muutosta, jossa on kartoitettu paljon palveluja tarvitsevat potilaat ja etsitään heidän ongelmiinsa osuvampia ratkaisuja kuin päivystyksen kuormittaminen.

Piia Suomalainen, ortopedian ja traumatologian apulaisylilääkäri, Tays.

Laati erikoislääkärijohtamiskurssin lopputyönään tuumorikirurgiaan CanMEDS-mallin mukaiset oppimistavoitteet ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuville. Lopulta ortopedien erikoistumispolku uusittiin Taysissa kokonaan ja jokaiselle erikoistumisvaiheelle kirjattiin tarkat oppimistavoitteet.

Anna Westerling, Apteekkari, Punavuoren Apteekki.

Innokas farmasian ja terveydenhuollon alan kehittäjä, joka pyrkii viemään etenkin lääkitysturvallisuusasioita ja digitaalisuutta eteenpäin. Punavuoren apteekki on esimerkiksi yhteistyössä Helsingin kotihoidon kanssa parantamassa kotihoidon lääkitysturvallisuutta.