Koronavirus voi vaurioittaa aivoja, mutta ei aiheuta aivovammaa, kertoo Aivovammaliitto.

Liiton mukaan koronaan liittyvissä keskusteluissa sosiaalisessa mediassa ja lehtien kommenttipalstoilla esitetään jatkuvasti virheellisiä olettamia, kuten että aivovammaisuus olisi jokaisella sairastaneella edessä tai että kymmenen vuoden päästä suurimmalla osalla suomalaisista olisi aivovamma. Liitossa on törmätty myös esimerkiksi väitteeseen, jonka mukaan tulevaisuuden Suomessa ihmiset saisivat dementian nuorempina.

”Koronaviruksen aiheuttamasta oireistosta, erityisesti niin sanotusta long covidista eli pitkittyneestä jälkioireistosta on keskusteltu lisääntyvästi erityisesti nyt deltavariantin aiheuttaessa vakavia sairastumisia myös nuorille. Joissain keskusteluissa on puhuttu koronan aiheuttavan aivovamman. Tämä näkemys syntyy suoran englanninkielisen käännöksen seurauksena, mutta on harhaanjohtava”, kirjoittaa ylilääkäri, professori Olli Tenovuo Aivovammaliiton tiedotteessa.

Suomen kielessä sana ”aivovamma” tarkoittaa ainoastaan tapaturmaista eli ulkoisen energian aiheuttamaa aivojen vaurioitumista.

”Aivot voivat vaurioitua monella muullakin mekanismilla, kuten verenkiertohäiriön, hapenpuutteen tai tulehduksen seurauksena. Tällöin voidaan puhua aivovauriosta mutta ei aivovammasta”, Tenovuo huomauttaa.

Koronavirus voi kuitenkin vaurioittaa aivoja usealla mekanismilla, eikä kaikkia niistä vielä tarkasti tunneta.

”Vaikeaa tautimuotoa sairastavilla potilailla on riski verisuonitukoksiin, joita voi esiintyä myös aivoissa – tällöin kyse on siis virustaudin seurauksena syntyneestä aivoveritulpasta. Jos virusinfektio aiheuttaa vaikean hapetusongelman, myös aivoihin voi syntyä hapenpuutteen aiheuttamia vaurioita. Virus voi aiheuttaa myös itsessään aivotulehduksen, niin sanotun virusenkefaliitin, joka on kuitenkin nykykäsityksen mukaan harvinaista.”

Tenovuon mukaan tavallisin syy aivoperäisiin oireisiin koronainfektion jälkeen on luultavasti monimutkaisempi.

Tutkimusten mukaan aivojen krooninen immunologinen tulehdus eli niin sanottu neuroinflammaatio tai niin sanottu neurovaskulaarisen yksikön vaurioituminen ovat mahdollisia mekanismeja, hän kirjoittaa.

”Jälkimmäisellä tarkoitetaan, että aivojen hapenkulutuksen ja verenkierron säätelyn välinen yhteys on häiriintynyt, jolloin työtä tekevät aivojen osat eivät saakaan kaikkea sitä verimäärää, jota ne tarvitsisivat. Tämä on todettavissa esimerkiksi toiminnallisella magneettikuvauksella, jolloin aivojen verenvirtaus ei aivojen tehdessä jotain tehtävää olekaan samalla tavalla jakautunut kuin terveissä aivoissa.”

Neuroinflammaatiota ja neurovaskulaarista epätasapainoa aiheutuu myös tapaturmaisten aivovammojen yhteydessä, Tenovuo kirjoittaa.

”Sen takia on ymmärrettävää, että niin koronavirusinfektion kuin aivovammankin jälkitilaan voi liittyä hyvin samanlaisia oireita. Niitä ovat erityisesti aivoperäinen väsymys eli niin sanottu fatiikki sekä muistin ja keskittymisen ongelmat. Oireisto on hyvin samanlainen kuin kroonisessa väsymysoireyhtymässä, jota on jo kauan tiedetty esiintyvän joidenkin virusinfektioiden laukaisemana.”

Ylilääkäri Tenovuo painottaa, että koronaviruksen aiheuttamaa jälkioireistoa ei tule sekoittaa aivovammaan, vaikka molemmissa voi olla osin samanlaisia oireita.

Vielä ei tiedetä, minkälainen koronavirusinfektion aiheuttamien aivoperäisten oireiden pitkäaikaisennuste on.

”Tiedetään, että osalla ne ovat korjaantuneet, mutta osa on kärsinyt niistä jo 1,5 vuotta. Mahdollisia vuosikymmenien taakse ulottuvia pitkäaikaisvaikutuksia ei tietenkään tunneta, mutta ei ole mitään syytä olettaa, että niitä olisi jotenkin muista virusperäisistä aivo-oireista poikkeavasti. Koronan sairastuneen ei siis kannata pelätä ennenaikaista dementoitumista.”

Kuten aivovammojen jälkitilassa, myöskään koronaviruksen jälkioireiden kohdalla ongelmat eivät aina näy ulospäin, mutta silti ne voivat vaikuttaa huomattavasti ihmisen toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

”Mitä lievempi sairastettu koronainfektio, sitä pienempi on riski pitkittyneisiin jälkioireisiin, mukaan lukien nämä aivoperäiset oireet. Sen takia kaikkien nuortenkin olisi suotavaa ottaa täysi rokotussarja. Kaikenlaiset perättömät kampanjat rokotusten vaaroista tai koko viruksen olemassaolosta ovat vastuuttomia.”