Kahden lentoemännän aloitteesta liikkeelle lähtenyt idea lentohenkilökunnan pikakoulutuksista terveydenhuollon tueksi koronaviruspandemiassa käynnistyi viime viikolla.

Lentoemännät Ami Niemelä ja Ira Linnéa von Witte saivat idean Valmiusjoukko-nimiseen operaatioon Twitterissä. Malli on peräisin Ruotsista, jossa rekrytointiyhtiö Novare oli mukana rakentamassa SAS:n ja Sophiahemmet Högskolanin kanssa vastaavaa hanketta. Se käynnistyi 30. maaliskuuta.

Suomessa pikakoulutuksen tarkoitus on valmentaa lentohenkilökunta siten, että he pystyvät toimimaan terveydenhuollon avustavissa tehtävissä kuten perushoidossa, puhelinneuvonnassa, logistiikassa, asiakaskontaktoinnissa ja hallinnollisissa sekä laitoshuollon tehtävissä.

Koulutus on viisipäiväinen sisältäen kaksi harjoituspäivää. Signe ja Ane Gyllenbergin Säätiön rahoituksen turvin 16. huhtikuuta käynnistetyssä koulutuspilotissa on mukana 30 lentohenkilökuntaan kuuluvaa.

Valmiusjoukkue-koulutukseen on yhden vuorokauden aikana ilmoittautunut yli 200 lomautettua lentohenkilöstöön kuuluvaa. Lisääkin kiinnostuneita todennäköisesti on, sillä alan suljetussa Facebook-ryhmässä lomautettuja on lähes 300 seitsemästä eri lentoyhtiöstä.

Hankkeella on muitakin rahoittajia. Lotta Svärd Säätiö hoitaa seuraavan 30 hengen kurssin koulutuskulut.

– Tämä hanke sopii erittäin hyvin toimintafilosofiaamme, sillä sääntöjemme mukaan tehtävämme on auttaa hädän ja kriisin kohdanneita Suomen kansalaisia. Vuonna 1944 lakkautetun lottajärjestönkin yksi keskeinen tehtävä sodan aikana oli kouluttaa lottia erilaisiin avustus- ja huoltotehtäviin, sanoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

Signe ja Ane Gyllenbergin Säätiö lähti mukaan, koska valmiusjoukolla halutaan varmistaa vakituisen hoivahenkilöstön jaksaminen kovan psyykkisen ja fyysisen paineen alla.

Jotta kaikki Valmiusjoukkue-koulutukseen ilmoittautuneet pystyisivät osallistumaan koulutukseen, tarvitaan vielä lisärahoitusta.

Niemelä ja von Witte kantavat päävastuun hankkeen koordinoinnista, mutta koulutuksen toteuttamisesta vastaa Axxell Utbildning Ab.

– On upeaa huomata, että kansalaisena ruohonjuuritasolla yhteisvoimin voi saada paljon aikaan, kun uskaltaa ja uskoo hyvän tekemisen arvoihin, sanovat Niemelä ja Von Witte.

Heillä on näkemys siitä, miksi pikatäsmäkurssi sopii juuri lentohenkilökunnalle.

– Lentohenkilökunnan työn leimallisia piirteitä ovat itseohjautuvuus, ongelmanratkaisukyky yhdistettynä resilienssiin eli kykyyn sopeutua muutoksiin. Ammattikunnalla on myös kattava ensiapukoulutus ja koulutus erilaisiin kriisitilanteisiin.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.