Suomessa selvitetään parhaillaan listerioosiryvästä (MLST6), jossa on sairastunut kahdeksan henkilöä touko-kesäkuussa, tiedottaa THL. Sairastuneiden keski-ikä on 77 vuotta ja he ovat eri puolilta Suomea.

THL on yhteydessä paikallisiin viranomaisiin, kun listeriakantojen tyypitystutkimuksessa todetaan potilaan kuuluvan MLST6-rypääseen.

Tavallisimmin listerioosiin sairastuvat vanhukset, vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt ja raskaana olevat. Näille riskiryhmille jo pienetkin listeriapitoisuudet voivat aiheuttaa vakavan sairauden, kuten vaikean yleisinfektion tai aivokalvontulehduksen. Riskiryhmillä taudin itämisaika tartunnasta sairastumiseen voi olla pitkä, jopa useita viikkoja.

– On tärkeää noudattaa elintarvikkeen pakkausmerkintöjen mukaista säilytyslämpötilaa myös kauppamatkoilla ja reissussa. Suosittelen, että riskiryhmiin kuuluvat tutustuvat Ruokaviraston Tiesitkö tämän listeriasta -esitteeseen, josta löytyy tietoa listerioosista ja tartuntojen välttämisestä , sanoo THL:n epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne.

Koska tyypitystulos saadaan viiveellä, THL pyytää viranomaisia haastattelemaan kaikki uudet listerioositapaukset paikallisesti mahdollisimman huolellisesti ja nopeasti THL:n tiedonkeruukaavaketta hyödyntäen.

Lisäksi pyydetään terveydenhuollon viranomaisia selvittämään listerioosiin sairastuneelta tai hänen omaisiltaan riskielintarvikkeet, joita mahdollisesti on potilaan kotona. Potilaan suostumuksella kunnan terveystarkastaja voi ottaa elintarvikkeista näytteet listeriatutkimusta varten potilaan kotona.

Listeriabakteeri voidaan todeta viljelynäytteellä verestä, selkäydinnesteestä tai muusta infektiopesäkkeestä. Vastasyntyneellä listeria voidaan lisäksi viljellä iholta, äidin istukasta tai lapsivedestä.