Terveyden ja hyvinvoinnin laitos alkaa selvittää, millaisia vaikutuksia koronaepidemialla on lähisuhdeväkivaltaan.

Tavoitteena on tutkia koronan ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia lähisuhdeväkivallan esiintymiseen, väkivallan eri muotoihin, turvattomuuteen tunteeseen, väkivaltapalvelujen käyttöön ja niihin ohjaamiseen sekä rajoituksiin palveluiden saatavuudessa.

THL tekee noin puolitoista vuotta kestävän hankkeen yhdessä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa.

– Kansainvälisen tutkimuksen mukaan pandemioihin yhdistyvä pelon, epävarmuuden ja hallinnan tunteen puuttuminen muodostaa ympäristön, joka voi pahentaa ja käynnistää erilaisia väkivallan muotoja”, sanoo toteaa THL:n erikoistutkija Johanna Hietamäki tiedotteessa.

Tutkimuksessa hyödynnetään turvakodeista ja Nollalinja-puhelinpalvelusta kertyviä aineistoja.

Lisäksi kerätään uusi tutkimusaineisto haastattelemalla asiakkaita turvakodeista ja väkivaltatyön avopalveluista.