Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote haluaa lisätä yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa.

Eksote kuvailee tavoitteekseen vahvistaa laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä uudenlaisia tapoja tuottaa asiakkaille palveluja.

Tarjolla on yritysneuvontaa ja ohjausta sote- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille.

Eksoteen on perustettu yritysyhteistyön kehittämistyöryhmä, joka vie eteenpäin esimerkiksi laatuun, valvontaan ja kehittämiseen liittyviä ideoita ja palautteita.

Yritysyhteistyölle on nimetty myös vastuuhenkilö, projektipäällikkö Anna Behm.

Yrittäjien edustajia otetaan mukaan myös erilaisiin kehittämishankkeisiin, kuten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuskehittämiseen (Yhteinen tulevaisuus) ja sote-rakenneuudistuksen Joukkuepeliä-hankkeeseen.

Lue lisää: