Suun terveydenhuollossa työnjako voi parantaa hoitoon pääsemistä, tuottavuutta ja kaikkien ammattilaisten työhyvinvointia, mutta tällä hetkellä pula hoitohenkilöstöstä on suurin este toimivalle työnjaolle, kertoo Hammaslääkäriliitto.

Pulaa on suuhygienisteistä ja hammashoitajista.

Etenkin Joensuun ja Seinäjoen alueilla suuhygienistien työpaikkojen hakijoista pulaa on paljon, selviää työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometristä.

Hammashoitajista on Kevan vuoden 2020 tietojen mukaan noin yhdeksän prosentin työvoimavaje eli kunnista puuttuu 285 hammashoitajaa. Pulan odotetaan kasvavan tulevina vuosina.

”Hammaslääkäreitä sen sijaan koulutetaan väestön hoidontarpeisiin riittävästi, kun huomioidaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskentelevät. Alan koulutusmääriä on jo nostettu, mikä alkaa näkyä muutaman vuoden päästä. Erikoishammaslääkäreitä puolestaan tulisi kouluttaa lisää”, kertoo Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo tiedotteessa..

Ilman toimivaa työnjakoa suun terveydenhuollon palveluita ei pystytä turvaamaan koko väestölle, ja koronan aikana kertyneen hoitovelan purku viivästyy, sanovat liiton lisäksi Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ja Tehy.

”Työnjako on yksi keino vastata sote-uudistuksen tavoitteisiin. Järkevällä työnajolla parannetaan hoidon saatavuutta ja säästetään sekä yhteiskunnan että potilaiden kustannuksia. Hyvällä työnjaolla potilaan hoitoketju saadaan toimimaan ja etenemään sujuvasti”, sanoo Savanheimo.

Suun terveydenhoidon ammattiliiton toiminnanjohtaja Mirkka Järvinen kommentoi tiedotteessa, että hallituksen esittämä tiukennettu hoitotakuu vaatii toteutuakseen järkevää työnjakoa.

Selkeät roolit

Hammaslääkärin tehtäväksi on lainsäädännössä määrätty potilaan tutkiminen, taudinmääritys ja niihin perustuvan hoitosuunnitelman teko. Lisäksi hammaslääkäreillä on lääkkeenmääräämisoikeus ja läheteoikeus röntgentutkimukseen.

Suuhygienistin tehtäviä ovat terveysneuvonta ja ohjaus, suun terveystarkastus, hoidon tarpeen arvio sekä suun infektiosairauksien ehkäisy ja seuranta.

Hammashoitaja toimii hammaslääkärin työparina potilaan hoidossa ja huolehtii vastaanoton toimintavalmiudesta ja hygieniasta. Hammashoitaja voi tehdä potilaille myös suppeita suun terveystarkastuksia, hoidon tarpeen arvion ja suun terveyden edistämistä.

”Työnjakoa on tehtävä työpaikoilla hallitusti ja siten, että osaaminen on varmistettu”, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman tiedotteessa.