Liikunta-aktiivisuuden muutokset nuorella aikuisiällä näkyvät selvästi vyötärönympäryksessä.

Vähäinen liikunta kolmekymppisenä on yhteydessä suurempaan vatsaontelon sisäisen rasvan kertymiseen. Liikuntaa vähentäneillä vyötärö suurenee yhtä paljon kuin alun perinkin vain vähän liikkuneilla.

Tämän havaitsi terveystieteiden maisteri Mirva Rottensteiner liikuntalääketieteen väitöstutkimuksessaan. Rottensteiner tutki väitöskirjassaan vapaa-ajan liikuntatottumusten ja keskivartalon rasvoittumisen yhteyksiä nuorilla aikuisilla kaksosilla.

Vähiten vyötärön todettiin kasvavan niillä, jotka lisäsivät liikuntaa tai pysyivät liikunnallisesti aktiivisina. Lisäksi kolmekymppisten vyötärö on sitä pienempi mitä useampaa liikuntalajia he harrastavat.

Väitöskirjassa tutkittiin tarkemmin kymmentä 32–36-vuotiasta geneettisesti identtistä mieskaksosparia. Nämä kaksoset erosivat toisistaan liikunta-aktiivisuuden suhteen viimeisen kolmen vuoden ajalta, mutta eivät vielä nuoruudessa.

Tarkoitus oli minimoida perintötekijöiden vaikutus tutkimustuloksiin.

Tarkasteltaessa pelkästään geneettisesti identtisiä kaksospareja, joista toinen oli lisännyt ja toinen vähentänyt liikunta-aktiivisuutta, havaittiin ero siinä, paljonko vyötärö kasvoi. Vähemmän liikkuville kaksosille oli kertynyt selkeästi enemmän vatsaontelonsisäistä rasvaa. Painoindeksissä eroa ei kuitenkaan ollut.

Vatsaontelonsisäisen rasvan määrä oli myös yhteydessä sokeriaineenvaihduntaa kuvaaviin muuttujiin.

Vyötärölihavuus, jossa vatsaonteloon kertynyt rasvakudos laajentaa vyötäröä, lisää riskiä moniin kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen.

Mirva Rottensteinerin väitöskirja "Leisure-time physical activity habits and abdominal adiposity in young adulthood - Twin cohort and co-twin control studies” tarkastetaan perjantaina 29.6. Jyväskylän yliopistossa.