Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää tehokkaasti iäkkäiden kaatumisvammoja, selviää UKK-instituutin JAMA Internal Medicinessä julkaistusta tutkimuksesta.

Kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisvammojen määrä väheni puoleen säännöllisen lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittaneen liikunnan ansioista. Liikunta paransi myös toimintakykyä. D-vitamiini puolestaan paransi luuntiheyttä, mutta ei toimintakykyä eikä liikunnan tehoa.

Liikuntaharjoittelu paransi alaraajojen isometristä lihasvoimaa yli 15 prosenttia ja voimantuottoa noin 6 prosenttia. Liikuntaharjoittelu paransi myös tasapainoa ja ylläpiti kävelynopeutta ja liikkumiskykyä.

Kaatumisten määrässä ei ollut eroa ryhmien välillä, mutta liikuntaharjoittelu vähensi hoitoa vaativia kaatumisvammoja. Liikuntaryhmissä niitä sattui yli puolet vähemmän kuin vertailuryhmässä.

Osallistujat harjoittelivat tunnollisesti

Liikuntaharjoittelu sisälsi kuntosaliharjoittelua ja salivoimistelua. Kahdeksan viikon välein vaihtuvalla ohjelmalla pyrittiin vaikuttamaan sekä lihasvoimaan että tasapainoon. Harjoittelu aloitettiin kevyellä kuormituksella, koska turvallisuus oli ensisijaista, mutta ohjelman vaikeusastetta lisättiin taitojen ja voimien kehittyessä.

Liikuntaryhmä sai lisäksi kotiharjoitteet, joita he tekivät kotona 3–5 päivänä viikossa. Kaikki tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa ja käyttivät askelmittaria koko tutkimuksen ajan.

Ohjelma toteutui hyvin. Yli 70 prosenttia osallistui liikuntaan ahkerasti ja lähes 98 prosenttia muisti ottaa pillerit ottaa hyvin. Lähtötilanteessa seerumin D-vitamiinitaso oli suosituksiin nähden riittävä, keskimäärin 68 nmol/l, ja pysyi samalla tasolla lumetta saavissa ryhmissä, mutta nousi D-vitamiinia saavissa ryhmissä yli pitoisuuden 90 nmol/l.

Kaatumiset tulevat kalliiksi

Kaatuminen on iäkkäiden yleisin loukkaantumisen syy. Vakavimmat kaatumisten aiheuttamat vammat ovat luunmurtumia ja päävammoja. Vaikka suurin osa kaatumisista on harmittomia, joka viides kaatuminen johtaa terveydenhuollon vastaanotolle.

Tutkijoiden mukaan yhden kaatumistapaturman hoito maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 6 000 euroa, joten kaatumisten ehkäisyyn on järkevää panostaa.