Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa aloittaa toukokuun alussa kaksi yhden hengen liikkuvaa päivystysyksikköä. Toimintamalli ei ole uusi, sillä Eksoten ensimmäinen yhden hengen liikkuva yksikkö otettiin käyttöön vuonna 2016.

Yhden hengen yksiköiden toimintaa on tutkittu ja arvioitu Eksotessa usean vuoden ajan. Saatujen tulosten ja kokemusten pohjalta liikkuvien päivystyspalvelujen toimintamallia ja toiminnanohjausta on kehitetty vastaamaan paremmin nykyistä palveluntarvetta. Eksoten sote-tilannekeskuksessa ympäri vuorokauden työskentelevät tilannekeskuspäivystäjät koordinoivat kiireettömiä liikkuvia sairaanhoidon palveluja niin, että eri alojen ammattilaisia on siellä, missä heitä eniten tarvitaan.

Äkilliset tai pitkällä aikavälillä syntyneet yleistilan laskut muodostavat ison osan liikkuvien sairaanhoidon palvelujen ja ensihoidon kiireettömistä tehtävistä. Viemällä päivystyspalveluita ja vieridiagnostiikkaa kentälle voidaan apua tarvitsevia hoitaa entistä useammin kotona. Liikkuvan päivystysyksikön hoitaja voi ottaa esimerkiksi verikokeita sekä annostella suonensisäistä lääkehoitoa.

Liikkuva päivystys kykenee laajaan hoidontarpeen arviointiin ja lääkäriajanvarausten tekemiseen sekä voi konsultoida lääkäriä ja toteuttaa tarvittavat määräykset. Yksikkö myös huolehtii jatkohoito-ohjeista ja tarvittaessa järjestää muuta apua.

Toiminto ei korvaa muita kotiin vietäviä palveluja, vaan täydentää palveluvalikoimaa sekä tarjoaa diagnostisia tukipalveluja muille Eksoten ammattilaisille potilaan hoidon ja päätöksenteon tueksi.

Tehtävät yksiköille tulevat aina tilannekeskuksen päivystäjien kautta.