Turun yliopiston PET-keskuksen tutkimuksessa selvisi, että perhetaustaan liittyvät lihavuuden riskitekijät ovat yhteydessä aivojen muutoksiin.

Lihavuuteen liittyy muutoksia aivojen insuliiniherkkyydessä ja hermovälittäjäaineiden toiminnassa. Nämä muutokset voivat selittää lisääntynyttä ruokahalua ja ylensyömistä.

”Ei kuitenkaan ole tiedetty, onko aivoissa havaittavissa muutoksia jo ennen lihavuuden kehittymistä, ja voisivatko nämä muutokset olla yksi riskitekijä lihomiselle”, Turun yliopiston kliinisen laitoksen tohtorikoulutettava Tatu Kantonen sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kylläisyyttä ja ruokahalua säätelevien hermoverkkojen toiminta muuttuu jo ennen lihavuuden kehittymistä.

Tutkimus "Obesity risk is associated with altered cerebral glucose metabolism and decreased μ-opioid and CB1 receptor availability" julkaistiin marraskuun alussa International Journal of Obesity -lehdessä.

Ruokahalun säätelyn häiriö näkyy aivoissa jo ennen lihomista

Kantosen tutkimuksessa selvitettiin aivomuutoksia ennen lihavuuden kehittymistä tarkastelemalla aivojen insuliini-, opioidi- ja kannabinoiditoimintaa PET-kuvantamisella.

Tutkimukseen osallistui 41 nuorta miestä, joilla oli vaihteleva määrä lihomiselle altistavia tekijöitä.

Tutkimuksessa selvisi, että perheeseen liittyvät lihavuuden riskitekijät, kuten vanhempien lihavuus ja diabetes, olivat yhteydessä tutkittavan poikkeavaan aivojen insuliiniviestintään sekä aivojen opioidi- ja kannabinoidijärjestelmän alentuneeseen toimintaan.

"Kylläisyyttä ja ruokahalua säätelevien hermoverkkojen häiriintyminen voidaan siis havaita jo ennen lihomista, ja tällaiset muutokset ovat yhteydessä perheeseen liittyviin lihomisen riskitekijöihin”, Kantonen sanoo.

Aivot ovat tärkeä kohde uusille lihavuuden hoidoille

Lihavuus on maailmanlaajuinen ja yleistyvä terveysongelma, jonka hillitsemiseksi tarvitaan uusia hoitoja.

"Tuloksemme ovat tärkeitä uusien lihavuuden ehkäisy- ja hoitomuotojen kehittämisessä. Ne osoittavat, että aivot ja keskushermosto ovat tärkeä kohde lihavuutta hoidettaessa.”