Lääkkeiden hintalautakunta on myöntänyt Mysimba-valmisteelle rajoitetun peruskorvattavuuden, joka astuu voimaan marraskuun alusta.

Kyseessä on aikuisille lihavuuden hoitoon tarkoitettu bupropioni-naltreksoni-yhdistelmävalmiste, ja sitä on tarkoitus käyttää lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen tukena.

Käyttöehtoihin kuuluu sekin, että potilaalla on lääkehoitoa aloitettaessa painoindeksi vähintään 40 kg/m2 tai painoindeksi vähintään 35 kg/m2 sekä lääkehoito tyypin 2 diabetekseen, dyslipidemiaan tai kohonneeseen verenpaineeseen.

Useammalla mahdollisuus päästä hoidon piiriin

Hila myönsi korvausoikeuden ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos paino on laskenut vähintään viisi prosenttia lähtöpainosta hoidon kestettyä 16 viikkoa.

Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos paino on edelleen viisi prosenttia alempi kuin lähtötilanteessa.

"Olen tyytyväinen, kun saamme jälleen uuden hoitovaihtoehdon lihavuuden hoitoon, sillä ei ole olemassa yhtä kaikille toimivaa ratkaisua”, sanoo tiedotteessa André Heikius, joka Suomen lihavuuslääkäri ry:n toiminnanjohtaja mutta myös Mysimban valmistajan Navamedicin lääketieteellinen johtaja.

”Rajoitettu peruskorvattavuus on tervetullut, koska se laajentaa hoidon piiriin pääsemisen mahdollisuutta, kun potilas täyttää hintalautakunnan asettamat kriteerit.”

Juttuun on korjattu lääkkeen nimi 29.10.21 klo 11:50.