Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä käynnistää uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen.

Tavoitteena on ensisijaisesti päästä mukaan usean sairaanhoitopiirin ja kuntayhtymän yhteiseen Una-hankkeeseen, jossa kilpailutetaan ja hankitaan terveydenhuollon potilastietojärjestelmän lisäksi sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän, asiakkuudenhallinnan sekä toiminnanohjauksen osiot. Una-kilpailutuksen on määrä käynnistyä toukokuussa.

Jos Una-hankinta lykkääntyy tai peruuntuu, yhtymä käynnistää itsenäisesti oman maakunnallisen järjestelmän kilpailutuksen.

Kilpailutustarpeen taustalla on Korkeimman hallinto-oikeuden parin viikon takainen päätös. KHO ei muuttanut aiempaa markkinaoikeuden ratkaisua, jonka mukaan yhtymä ei olisi saanut perustamisvaiheessaan laajentaa Tieto Oyj:n potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksia Lahden kaupungilta yhtymään siirtyneiden terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön.

Käyttöoikeuksien laajennus tehtiin suorahankintana, mikä oli markkinaoikeuden mukaan hankintalain vastaista.

Hyvinvointikuntayhtymä puolustaa suorahankintaa sillä, että kyseessä oli väliaikainen järjestely ennen tulevan maakunnan tietojärjestelmähankintoja. Suorahankintaa puolsi kuntayhtymän mukaan myös se, että Tiedon potilastietojärjestelmä oli käytössä muualla kuntayhtymässä. Menettelyllä saatiin koko yhtymän käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Uuden järjestelmän kilpailutuksen ajan yhtymän on toimittava väliaikaisen sopimuksen varassa. Tämä tarkoittaa, että Lifecare-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttö jatkuu kunnes uusi järjestelmä saadaan käyttöön.

Una-kilpailutuksen kautta hankittu uusi tietojärjestelmä voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2022.