Noin 180 suomalaista apteekkia kuuluu tutkimusapteekkien verkostoon, jonka kanssa Oriola toteuttaa vuosittain useita tutkimuksia lääkehoidon arkivaikuttavuudesta. Potilaille suunnatuista kyselytutkimuksista saadaan tärkeää tietoa lääkehoidon vaikuttavuudesta ja toimivuudesta potilaan arjessa.

Vuoden tutkimusapteekki -tunnustus on jaettu vuodesta 2014. Sen tarkoituksena on nostaa esiin apteekeissa tehtävää arvokasta ja uraauurtavaa tutkimustyötä. Apteekkien panos kyselyjen toteuttamisessa on merkittävä, sillä apteekissa tunnistetaan tutkimuskriteerit täyttävät henkilöt ja voidaan tarjota heille mahdollisuutta osallistua tutkimukseen.

Tänä vuonna tunnustuksen valintaperusteissa korostui erityisesti Lielahden apteekin henkilökunnan pitkäjänteinen aktiivisuus ja positiivinen asenne tutkimustoiminnassa.

– Tutkimustyö istuu hyvin apteekkien rooliin osana terveydenhuoltoa. Se auttaa kehittämään asiakaspalvelua monella tasolla: voimme lisätä asiakkaan tietoisuutta omasta lääkehoidosta, tarjota keinoja sen parantamiseen sekä motivoida oman terveydentilan tuntemukseen, Lielahden apteekin proviisori Johanna Kaasinen kertoo tiedotteessa.

– Asiakkaillemme tutkimuksiin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja edesauttaa hoidon kehittämistä kaikkien potilaiden hyödyksi. Omalle henkilöstölle tutkimustoiminta on lisäksi ammatillisesti kiinnostavaa, sillä sen kautta voi syventää omaa tietoutta asiakkaiden hoitoon liittyvistä haasteista.

Arkivaikuttavuustutkimukset tuottavat arvokasta tietoa muun muassa potilaan sitoutumisesta hoitoon, koetusta tautitaakasta sekä lääkehoidon vaikutuksista terveydenhuollon kustannuksiin ja potilaiden elämänlaatuun.

Potilaskyselyt voivat myös olla osa laajempia, tosielämän tietoon perustuvia rekisteritutkimuksia (Real World Evidence). Näissä tutkimuksissa potilaiden raportoima tieto rikastaa kansallisten rekisterien dataa, jolloin saadaan tietoa lääkehoidon kokonaisvaikutuksista.

– Tutkimustoiminta edistää vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa, jossa lääkehoitoon liittyvässä päätöksenteossa hyödynnetään entistä enemmän tutkimustietoa hoidon vaikuttavuudesta. Suomessa on hyvät edellytykset lääkehoidon vaikuttavuustutkimuksille kattavien julkisten rekisterien ansiosta, ja rekisteritiedon täydentäminen potilaiden kokemuksilla on tärkeää kokonaiskuvan saamiseksi, Oriolan tutkimustoiminnasta vastaava johtaja Heli Salminen-Mankonen sanoo.

Tietoja voidaan hyödyntää koko terveydenhuollon arvoketjussa, esimerkiksi hinta- ja korvattavuushakemuksen, lääkehoidon tukipalvelujen kehityksen tai tuotekehityksen tukena. Parhaimmillaan tutkimustoiminnalla saavutetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kun markkinoille saadaan potilasta tehokkaasti auttavia ja toimivia lääkehoitoja.