Persoonallisuudeltaan samankaltaiset ryhmäytyvät keskenään, selviää tuoreesta kansainvälisestä tutkimuksesta. Naisilla erityisesti neuroottisuuden ja miehillä tunnollisuuden persoonallisuuspiirteet ennustivat ystävyyssuhteiden syntyä ja ryhmääntymisen onnistumista.

Kansainvälinen tutkimusryhmä on tutkinut ihmisten kahdenvälisten suhteiden merkitystä ystäväryhmissä ja sitä, onko persoonallisuuden piirteiden samankaltaisuudella positiivinen vaikutus näiden suhteiden muodostumiseen.

Tutkimustulosten mukaan persoonallisuuksien samankaltaisuus korreloi ryhmän onnistumisen kanssa. Samankaltaisuus tunnollisuuden persoonallisuuspiirteiden osalta liittyy erityisesti toiminnan muotoutumiseen miesryhmissä. Naisilla samankaltaisuus puolestaan liittyy neuroottisuuteen.

– Voi ajatella, että lentokapteenit viihtyvät keskenään ja hipit keskenään, paremmin kuin sekaryhmässä, dosentti Michael Laakasuo Helsingin yliopistosta tiivistää tutkimustuloksen.

Tutkimuksessa hyödynnetään erään eurooppalaisen yliopiston oppilaskuntien parissa kerättyä dataa 10 miesryhmästä ja 15 naisryhmästä. Datassa on tarkasteltu useiden persoonallisuuspiirteiden yhteyttä ryhmien muodostumiseen. Onnistumista mitattiin yksilötasolla laskemalla, kuinka paljon ryhmäläiset omaksuivat ryhmänsä symboleita tai tunnuksia vaatetukseensa ja muuhun yleiseen habitukseensa. Tämän lisäksi mitattiin myös sitä, miten läheiseksi ihmiset kokivat ryhmän.

Osanottajien sosiaalisten suhteiden ja persoonallisuuden perustaso mitattiin lukuvuoden alussa, jolloin yliopiston sisäisiä uusia ystävyyssuhteita ei vielä ollut luotu. Mittaus tarkastettiin ensimmäisen periodin ja koko lukukauden jälkeen. Mittaukseen sisällytettiin kysymyksiä muun muassa osanottajien sosioekonomisesta taustasta, elämäntyylistä, sosiaalisesta elämästä, tavoitteista sekä persoonallisuudesta.

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että ulospäin suuntautuneisuuden, suostuvaisuuden ja avoimuuden piirteet ennustavat ystävyyssuhteiden muodostumista nuorilla aikuisilla sekä aikuisilla, kun taas neuroottisuuden ja tunnollisuuden piirteiden kohdalla ei ole löydetty vastaavaa yhteyttä.

Persoonallisuuden piirteiden samankaltaisuuden on aikaisemmassa tutkimuksessa esitetty helpottavan kognitiivista prosessointia vähentämällä kognitiivista kuormaa ryhmän koordinoimisessa.

Muiden sosiaalisten lajien, kuten simpanssien ja hevosten tutkimuksesta on selvinnyt, että samankaltaisten persoonallisuuksien piirteiden omaavia ja samalla sosiaalisen hierarkian tasolla olevia suositaan suhteessa muihin ryhmän jäseniin.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.