Lemmikkien raakaruokatuotteista on löytynyt ihmisiin kohdistuvia mikrobiologisia riskejä.

Ruokavirasto (entinen Evira) on selvittänyt mahdollisten tautia aiheuttavien ja antibiooteille resistenttien mikrobien esiintymistä raakaruokapakasteiden pääraaka-aineissa. Useassa niistä todettiin sekä tautia aiheuttavia että moniresistenttejä bakteereja.

Esimerkiksi ihmisille mahdollisesti tautia aiheuttavat STEC- eli shigatoksiinia tuottavat E. coli -bakteerit olivat raakaruoassa melko yleisiä. Esimerkiksi ryhmään kuuluva enterohemorraaginen E. coli -bakteeri aiheuttaa veriripulia, vatsanalueen kouristuksia ja osalle sairastuneista jopa vakanan munuaisten toiminnan häiriön.

STEC-bakteereja eristettiin eniten naudanlihatuotteista.

Kaikkiaan Ruokavirasto tutki yhteensä 37 näytettä kahdeltatoista eri tuotenimeltä tai valmistajalta. Tuotteiden eläinperäiset pääraaka-aineet olivat nauta, sika, broileri, nauta-sika, kalkkuna, hevonen, lammas, broileri-sika-nauta ja meri-kirjolohi. Kaikki valmistajat ilmoittivat käyttävänsä kotimaisia raaka-aineita, mutta merilohi todennäköisemmin oli norjalaista.

Naudanlihatuotteiden lisäksi mikrobeja löydettiin sianliha- ja siipikarjatuotteista.

Naudanlihatuotteista löytyneitä STEC-bakteerin serotyyppejä eristettiin yhteensä kymmenestä näytteestä. Seitsemästä näytteestä saatiin viitteitä patogeeniseksi tiedettyjen serotyyppien esiintymisestä

Lisäksi MRSA-bakteeria todettiin ihmisravinnoksi tarkoitettuun sianlihaan verrattuna selvästi enemmän lemmikkien sianlihaa sisältävissä raakaruokapakasteissa (15 näytteessä). Siipikarjaa sisältävistä tuotteista suhteessa eniten todettiin useille tärkeille antibiooteille vastustuskykyisiä E. coli -bakteereita (kuusi näytettä).

Kiinnostus lemmikkien raakaruokintaan on viime vuosina lisääntynyt. Raakaruokinta mielletään koirille ja kissoille luontaiseksi ravinnoksi, ja siihen liitetään myös terveysväittämiä.

Raakaruokaa ei käsitellä mikrobien määrän vähentämiseksi, minkä vuoksi mikrobit voivat levitä raakaruoasta myös ihmisiin huonon käsittelyhygienian tai lemmikkien ulosteiden välityksellä.