Porissa on käynnissä kiinnostavia farmasian alan hankkeita, jotka onnistuessaan vapauttavat farmasistit kivijalasta perusterveydenhuollon avuksi. Hankkeissa on mukana kolme toisiaan tsemppaavaa apteekkaria, Leena Astala Porin Asema-apteekista, Mikko Vänni Ulvilan apteekista ja Anne Lehtonen Lavian apteekista.

– On ollut hyvä tuuri, että minulla on tällaisia kollegoja, jotka uskovat yhdessä tekemisen voimaan ja haluavat viedä alaa eteenpäin ja kokeilla uusia toimintatapoja, Leena Astala kiittelee apteekkarikollegoitaan.

Astala itse sai kiitokset Mediuutisten tämänvuotisessa Kiitä kollegaa -kampanjassa. Kiittäjänä oli Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

– Leena on siitä poikkeuksellinen ihminen, että hän pystyy sekä ideoimaan ja kehittämään että myös toteuttamaan ideoimansa asiat, Sandler sanoo Mediuutisten verkkosivuilta löytyvällä videolla.

Astala ja muut apteekkarit ovat mukana viime vuoden lopulla käynnistyneessä Porin perusturvan ja Helsingin yliopiston hankkeessa, jossa pureudutaan kotihoidossa olevien iäkkäiden monilääkityksen aiheuttamiin ongelmiin.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vähentää kotihoidon piiriin tulevan asiakkaan lääkehoidon riskejä ja siten tukea toimintakykyä ja kotona asumista ja rakentaa käytäntöön soveltuva moniammatillinen toimintamalli hoitajien, lääkärien, farmaseuttien ja proviisorien yhteistyöhön.

Käytännössä mallissa farmaseutti tai proviisori käy läpi asiakkaiden lääkitykset ja tarkistaa esimerkiksi yhteisvaikutukset ja ikääntyneille mahdollisesti haitalliset lääkkeet.

Tutkimuksen aikana kotihoidon henkilöstö tekee asiakkaalle myös lääkehoidon riskejä arvioivan kyselyn, minkä avulla pyritään tunnistamaan lääkehoidossa olevia vaaratekijöitä.

Osalle kotihoidon asiakkaista farmasistit tekevät syvällisemmän lääkehoidon arvioinnin.

– Nämä arvioinnit farmasistit toimittavat tarvittaessa lääkärille, joka tekee lääkityksiin halutessaan muutoksia. Näin teemme taustatyötä ja vähennämme lääkärin työtaakkaa, Astala sanoo.

Toinen mielenkiintoinen hanke on Astalan kehittämä mobiilifarmaseuttikonsepti, jossa farmaseutti jalkautuu kotihoidon tai palveluasumisen yksikköön ja käy läpi iäkkäiden lääkityksiä hoitoyksikön henkilökunnan kanssa.

– Seinät eivät saa olla este farmaseuttien osaamisen hyödyntämiselle. Teknisesti tälle ei ole estettä, kun farmaseuteilla on käytössä etäyhteydellä Kanta-palvelut sekä apteekin tietokannat ja työkalut. Vastaavaa toimintaa ei tietääkseni ole missään muualla Suomessa, Astala sanoo.

Astalan mukaan farmasistien osaamista ei vielä osata hyödyntää perusterveydenhuollossa yhtä hyvin kuin erikoissairaanhoidossa.

– Osastofarmaseuttien määrä kasvaa hurjaa vauhtia sairaaloissa. Perusterveydenhuollossa, kotipalveluissa ja hoivapalveluissa voitaisiin tehdä samantyyppistä toimintaa, mutta se on toistaiseksi jäänyt lapsenkenkiin.

Jos hankkeista saadaan hyviä tuloksia, niin toimintamalleja aiotaan Astalan mukaan monistaa muuallekin Satakuntaan.

– Ja miksei myös koko Suomeen. Apteekkialalla on nyt menossa hyvin vahva kehittämisbuusti. Käynnissä on paljon hyviä hankkeita, joista on odotettavissa mielenkiintoisia koko alaa hyödyttäviä tuloksia.

Apteekkialalla on nyt menossa hyvin vahva kehittämisbuusti.