Akatemiaprofessori Leena Peltonen-Palotien vetämä geenitutkimusverkosto on valittu pohjoismaiseksi molekyylilääketieteen huippuyksiköksi. Peltonen-Palotien johtama Nordic Network of Excellence in Disease Genetics (NoNEDG) saa noin kaksi miljoonaa euroa vuosiksi 2004–2009. Verkostoon kuuluu kuusi tutkijaryhmää Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.

Huippuyksikköjä valittiin yhteensä kolme, yksi Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Rahoituksella edistetään tutkijoiden liikkuvuutta ja koulutusta sekä pohjoismaisten ryhmien välistä vuorovaikutusta. Verkostot pyrkivät lisäämään geeni- ja molekyylitason tietämystä sairauksista ja parantamaan niiden hoidon edellytyksiä.

Rahoituksesta vastaavat Lääketieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyötoimikunta (NOS-M), Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismainen tutkijankoulutusakatemia (NorFA). NOS-M:ssä ovat mukana Ruotsin tiedeneuvoston lääketieteen toimikunta, Tanskan valtion terveystieteellinen toimikunta, Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta, Norjan tiedeneuvosto ja Islannin tiedeneuvosto.