Processman Oy:n toimitusjohtaja Hannu Vierimaa esitti Mediuutisissa 27. maaliskuuta hyvää ajattelua terveydenhuollon talousjohtamisen ja -ohjaamisen nykyhaasteista.

Sinänsä asiallisessa ja asiantuntevassa artikkelissa esitettiin tosin hieman yllättävä tulkinta Lean-ajattelusta. Tulkinta, johon on ihan pakko puuttua, ettei väärinymmärrys leviäisi kovin laajalle.

Kirjoituksen mukaan Lean edustaa ”vanhaa talousajattelua”, jossa käyttämätön resurssi on hukkaa ja että näin ollen Leanissa pyrittäisiin resurssien sataprosenttiseen käyttöasteeseen. Tämä ei voisi olla juurikaan kauempana Lean-ajattelun ytimestä. Päinvastoin, vaihtelun huomioon ottaminen on yksi Lean-filosofian kulmakivistä.

Kuten Hannu itsekin kirjoittaa, asiakasvirrassa esiintyy aina satunnaisvaihtelua, jonka hallitseminen vaatii joustoja. Itse asiassa kaikissa prosesseissa esiintyy aina jonkin verran vaihtelua ja etenkin, kun sekä ”työstettävänä” että ”työstäjänä” on ihminen, vaihtelu voi olla varsin suurta.

Niinpä yhden Leanin peruskaavan mukaan, mitä enemmän vaihtelua prosessissa esiintyy, sen tuhoisampaa resurssien korkea käyttöaste on kokonaisläpimenoaikojen kannalta (Kingsmanin yhtälö).

Tämä ei voisi olla juurikaan kauempana Lean-ajattelun ytimestä.

Keinot, joita Hannu esittää terveydenhuollon sujuvoittamiseksi ovatkin sinänsä Lean-oppien mukaisia, kuten osaoptimointien välttäminen.

Terveydenhuollon ohjauksen suurin haaste lienee siinä, että ohjaaja ei tunnista molempia taskujaan: Se, mistä kustannukset maksetaan, on kyllä juuri niissä samoissa housuissa kuin sekin tasku, johon ne hyödyt kertyvät. Niiden välistä arvovirtaa ei vaan oikein kyetä arvioimaan ja kytkemään ohjaukseen.

Terveydenhuollon tuottavuuden mittarina tulisi olla sekä tuotettu terveyshyöty että terveydentuottoprosessien läpimenoajat, eikä suinkaan terveyttä tuottavien yksiköiden kustannus- ja resurssitehokkuus.

Suosittelen Hannulle (ja kaikille muillekin) perehtymistä esimerkiksi Niklas Modigin ja Pär Åhlströmin kirjaan ”Tätä on Lean” (noin 170 sivua). Kirjassa on myös lukuisia hyviä terveydenhuollon esimerkkejä.

Lopuksi vielä alleviivattakoon, että sataprosenttiseen käyttöasteeseen pyrkiminen on toki nykyisin monessa yrityksessä ja organisaatiossa tavoiteltu toimintatapa, mutta se on se vanha resurssitehokkuuteen perustuva malli.

Lean on sen sijaan lähes sen vastakohta eli virtaustehokkuuteen ja nopeisiin läpimenoaikoihin perustuva toimintamalli. Ja muistetaan tuottaa nyt sitä terveyshyötyä toisillemme pysymällä itsekin terveinä.

Mikko Katajamäki

hallituksen puheenjohtaja

Gordionpro Oy