Lapsi- ja perhepalvelut tulevat kalliiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Päijät-Hämeen lapsi- ja perhepalveluista on valmistunut arviointi, joka antaa joukon kehittämisehdotuksia perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi, ja etenkin lastensuojelun kulukehityksen hillitsemiseksi.

Arviointi teetettiin, koska lastensuojelun kustannukset ovat Päijät-Hämeessä kasvussa, ja laitoshoidon tarve lisääntyy lasten sijaishuollossa.

– Erittäin kallis lastensuojelun sijaishuolto korostuu Päijät-Hämeen perhepalveluissa. Lapsiperheiden olosuhteet alueella ovat monissa kohdin muuta maata haastavammat. Uudet toimintamallit ja satsaaminen ehkäiseviin ja tukeviin palveluihin luovat mahdollisuuksia raskaiden palveluiden käytön vähentämiselle ja kustannusten säästämiselle, arvioi tutkimusprofessori Heikki Hiilamo tiedotteessa.

Arvioinnin perusteella lapsiperheille on varmistettava ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden nykyistä parempi riittävyys, jotta ongelmat eivät pääse mutkistumaan ja johda raskaiden lastensuojelupalveluiden tarpeeseen. Yhtymän on myös vahvistettava vanhemmuuden ja parisuhteen sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen liittyviä työtä.

Päijät-Hämeessä on tarvetta lisätä myös esimerkiksi kotipalvelua ja perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontaa. Erityisesti on vahvistettava ja sujuvoitettava palvelutarpeen arviointityötä sekä erilaisten palveluiden yhteensovittamista. Päijät-Hämeeseen ollaan perustamassa myös monialaisia ja hallinnolliset rajat ylittäviä palveluita tarjoavia perhekeskuksia osana yhtymän muutosohjelmaa.

– Päijät-Hämeessä on edetty perhekeskustoimintamallin jalkautuksessa hyvin. Toki palveluiden yhteensovittaminen ja yhteisten työkäytäntöjen käyttöönotto vaatii vielä työtä, sanoo johtava asiantuntija Arja Hastrup THL:stä.

Arviointi suosittaa myös systeemisen toimintamallin käytön laajentamista. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa, että hänen asioitaan vie eteenpäin useista eri ammattilaisista koostuva tiimi sen sijaan, että ne olisivat yksin sosiaalityöntekijän vastuulla.

– Me emme lähde nollasta, vaan arviointi antaa tukea sille, että tähän asti tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia. Nyt on vain jatkettava tätä jo aloitettua työtä, kertoo perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg tiedotteessa.

Ulkoisen arvioinnin pohjalta laaditaan toimenpideohjelma, jonka valmisteluun osallistuu yhtymän lapsiperhepalvelujen sekä kuntien ja muiden sidosryhmien toimijoita.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.