Lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, Doctor of Philosophy Pekka Louhiala on nimitetty lääketieteen filosofian ja etiikan lahjoitusprofessuuriin Tampereen yliopistoon helmikuun alusta lähtien. Professuuri on kolmivuotinen.

Varat professuuriin lahjoitti Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, jonka yhtenä tarkoituksena on tukea lääketieteellistä tutkimusta, jossa painotetaan psyyken vaikutusta kehoon.

Louhialan professuuri on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteen yksikössä. Hänen työpisteensä sijaitsee Kaupin kampuksella, jossa hän opettaa etiikkaa ja filosofiaa sekä lääketieteellisen että yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

– Louhiala on lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden parissa tunnettu keskustelija ja keskustelujen virittäjä. Hän on jo aiemminkin ollut vetämässä tamperelaisille lääketieteen kandidaateille vapaaehtoista kurssia lääkärintyön yhteiskunnallisista ja eettisistä kysymyksistä, yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimusvaradekaani, sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Pekka Louhiala toivoo, että kurssi toteutuu myös ensi lukuvuonna.

– Minulla on haave, että saisin siihen eri alojen opiskelijoita mukaan, ei ainoastaan lääketieteilijöitä, hän sanoo.

Mikä olisi hyvä esimerkki lääketieteen filosofisesta kysymyksestä? Louhialan mukaan sellainen on esimerkiksi puhe näyttöön perustuvasta lääketieteestä.

Filosofista pohdintaa vaatii myös se, että suomen kielessä lääketiede-sana viittaa sekä tieteeseen, joka tutkii asioita, että lääkärin työhön.

Louhiala tekee eron lääkärin työn ja filosofian välillä muistuttamalla, että filosofia ei voi auttaa parantamaan sairauksia, mutta se auttaa ymmärtämään ilmiöitä.

Tuore professori Louhiala julkaisee toukokuussa englanninkielisen tieteellisen teoksen, joka käsittelee plasebovaikutusta.

Louhiala pitää plasebovaikutusta hyvänä esimerkkinä siitä, miten käsitteitä käytetään sekavasti. Filosofian yhtenä tarkoituksena on hänen mukaansa selventää käsitteitä.

Plasebo eli lumelääke tarkoittaa sekä lääketieteellistä koetta varten valmistettua tahallisen tehotonta kontrollivalmistetta että lääkevalmistetta, jonka teho perustuu lumevaikutukseen.

– Plasebo on huono nimitys, jos sitä käytetään sellaisista hoitosuhteeseen liittyvistä hyvistä asioista, jotka edistävät paranemista, Louhiala sanoo.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla tänne saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.