Lapsen tai nuoren lihavuus jatkuu usein aikuisikään saakka ja lisää useiden sairauksien riskiä. Siksi terveydenhuollossa ollaan huolissaan ilmiön yleisyydestä.

Vuonna 2018 joka neljäs 2–16-vuotias poika ja lähes joka viides samanikäinen tyttö oli vähintään ylipainoinen. Lihavuus lisää esimerkiksi valtimotautien ja tuki- ja liikuntaelinongelmien riskiä. Esimerkiksi valtimotaudeille altistavia tekijöitä, kuten korkeaa verenpainetta ja sokeri- tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, todetaan jo lapsilla.

Jos lapsi saavuttaa normaalipainon ennen aikuisikää, riski sairastua aikuisiässä pienenee samalle tasolle kuin normaalipainoisten henkilöiden. Siksi lapsen ylipainosta on tärkeä puhua niin lastenneuvolassa kuin kouluterveydenhuollossa.

Lääkärit ja terveydenhoitajat ovat toivoneet ohjeistusta ylipainon puheeksi ottamiseen, koska aihe voi olla perheille arka. Ammattilaisille on nyt valmistunut tätä varten opas, joka linjaa muun muassa sitä, miten ja kenen kanssa lapsen painoon liittyvistä asioista ensi sijassa keskustellaan.

Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä on ottaa lapsen ylipaino puheeksi vanhempien kanssa. Lapsen kehosta puhutaan aina kunnioittaen ja arvostaen.

Jos painosta tarvitsee puhua mahdollisten elintapamuutosten näkökulmasta, on keskustelu käytävä vanhempien kanssa. Jos lapsi on yksin vastaanotolla, edetään lapsen ehdoilla – lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden.

Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä THL, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry sekä Sydänliitto/Neuvokas perhe.