Lasten ja nuorten koronatartunnat tulevat edelleen lähinnä omilta perheenjäseniltä ja jatkotartuntoja on päiväkodeissa ja kouluissa ollut vähän. Lasten tartunnat ovat lisääntyneet kevään aikana.

Tuoreimmat Helsingin kaupungin luvut osoittavat, että lasten koronatartuntojen määrä on kasvussa. Osaltaan tätä selittää hyvin aktiivinen testaus. Vaikka kouluissa ja päiväkodeissa on tapahtunut paljon altistumisia, jatkotartuntoja on ollut vähän.

Taudin lähteitä selvitettäessä nähdään, että oma perhe on lapselle ja nuorelle edelleen selvästi merkittävin koronatartunnan lähde. Nuorilla korostuvat oman perheen lisäksi myös koulun ja perheen ulkopuoliset sosiaaliset kontaktit.

Merkittävin syy niin lasten ja nuorten kuin koko väestön tartuntojen määrän kasvuun ovat todennäköisesti olleet aiempaa herkemmin tarttuvat virusvariantit. Helsingissä kaikki altistuneet ohjataan testiin olipa heillä oireita tai ei. Lapsia ja nuoria testataan sen takia tällä hetkellä huomattavan paljon.

Tartuntojen määrä on kasvanut Helsingissä alkuvuonna suhteellisesti eniten päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Samaan aikaan heidän testaamisensa on ollut hyvin aktiivista. Sen sijaan 13–19-vuotiaiden testausmäärät ovat selvästi vähentyneet maaliskuussa.

Päiväkoti-ikäisillä tartuntojen kokonaismäärä on vuoden alkuun verrattuna 3,5-kertainen (1.1. tartuntoja 367 ja 29.3. mennessä 1283). Muilla lasten ja nuorten ikäryhmillä ja työikäisillä tartuntojen määrä on noussut niin ikään (2-3 kertaisesti), mutta vähemmän.

Lasten ja nuorten osuus kaikkien helsinkiläisten tartunnoista oli alkuvuodesta 20 prosenttia ja maaliskuun lopussa 29 prosenttia.

Päiväkoti-ikäisillä perheen osuus tartuntalähteenä on tällä hetkellä 64 prosenttia ja päiväkodin 21 prosenttia.

Alakouluikäisillä merkittävin tartunnan lähde on oma perhe (56 prosentilla), koulun osuus on 33 prosenttia. 13–15-vuotiailla oman perheen osuus on (85 prosentilla), koulut on heillä ollut tartunnanlähteenä 4 prosentissa tartunnoista.

Myös 16–19-vuotiailla perhe on merkittävin tartuntalähde (72 prosentilla), mutta tartuntoja tulee myös muista sosiaalisista kontakteista (24 prosenttia).

Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo, että turvaväleistä ja hygieniasta on huolehdittu Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.

Isosomppi huomauttaa, että kun tartuntojen määrä lähti nousuun, tartunnanjäljitys valitettavasti ruuhkautui. Siitä huolimatta, että altistuneiden kartoittamisessa ja tavoittamisessa oli viivettä, jatkotartuntojen määrä päiväkodeissa ja kouluissa ei ole merkittävästi noussut. Maaliskuun aikana kahdessa helsinkiläiskoulussa on ollut laajempi tartuntaryväs.

–Jäljityksen ruuhka on onneksi saatu nyt puretuksi, ja kaikkiin ilmi tulleisiin tapauksiin ja heidän altistamiinsa on oltu yhteydessä, Sanna Isosomppi jatkaa.

Taudinkuvan on lapsilla edelleen lievä tai jopa oireeton.

– Julkinen keskustelu lasten ja nuorten tartuntojen yleistymisestä voi huolestuttaa, mutta heidän taudinkuvansa ei uusista virusvarianteista huolimatta ole ollut aiempaa vaikeampi.

Tästä huolimatta Isosomppi korostaa, että kaikenikäisten tulee hakeutua testiin heti vähäisimpienkin oireiden ilmaannuttua. Lisäksi myös lasten täytyy noudattaa suojautumisohjeita ja on vältettävä mahdollisuuksien mukaan kontakteja vapaa-aikana. Vaikka lasten aiheuttamia jatkotartuntoja on vähän, niitä kuitenkin on.